Vi befinner oss i en merkelig situasjon. Verden har fått virus. Selv sitter jeg i karantene etter å ha vært på fotballtur i England og jublet hemningsløst sammen med 73 000 andre på Old Trafford. Plutselig stopper samfunnet opp og jeg får masse tid til å tenke.

Det i seg selv kan være en utfordring. For er det noe vi er gode på så er det å dytte på tankene. Vi liker at ting går litt kjapt og vi skal helst ha raske svar og lett underholdning. Nå blir vi tvunget til å stoppe opp. Krisen vi står i nå krever tid og grundige tiltak.

Angst og motløshet skal ikke gripe hjertet mitt.

Når en skal bekjempe en sykdom er det en fordel å ha medisin. Man oppsøker lege, får en resept og dytter innpå piller i tro og forventning om at man skal bli fort frisk.

Les også: Hvordan vi som kristne møter korona-krisen (Terje Dahle)

Når medisinen fungerer og symptomene avtar, går vi som regel raskt videre uten å endre livsstil og vaner. Det er ikke feil å ta medisinen, men det fungerer enda bedre i samhandling med endret livsstil og langsiktig perspektiv.

Sånn kan det noen ganger også være med bibelbruken vår. Vi plukker og bruker “mannakorn” som medisin for å føle oss bedre. Eller huke av på bibelleseplanen for å komme oss videre til neste gjøremål. Dette trenger ikke være feil i seg selv, men det er enda bedre å kombinere bibelversene og løftene fra Gud med ettertanke og refleksjon. Bibelen kaller det blant annet for å la ordet gripe hjertet vårt (Esek 3,10).

Jeg tror på en god og allmektig Gud.

For Bibelen er en annerledes bok. Den sier om seg selv at den er levende og virkekraftig (Hebr 4,12). At den er nyttig til veiledning gjennom livet. Også til trøst i tøffe tider (2 Tim 3,16-17; Rom 15,4).

Bibelen er full av tidløse løfter. Riktignok skrevet inn i en historisk og kulturell kontekst, men som likevel gir oss genuine sannheter om Gud, om deg og meg, og om livet. Derfor er disse korona-tider en god anledning til å stoppe opp og la Bibelen snakke til deg.

10 bibelvers korona - sitatbilde

Jeg har plukket ut ti bibelsteder som du kan bruke og ta med deg i den tiden vi er midt inne i nå. Og resten av livet.

Mitt tips er å lese et eller flere av disse versene høyt. Gjerne to-tre ganger. Når du har gjort det kan du puste litt, og stille deg selv tre spørsmål:

  • Hva sier denne teksten om Gud?
  • Hva sier denne teksten om meg/oss?
  • Hva sier denne teksten om livet mitt akkurat i dag?
Jeg er takknemlig og lever under Hans beskyttelse og velsignelse.

1) Frykt ikke, for jeg er med deg, vær ikke redd, for jeg er din Gud! Jeg gjør deg sterk og hjelper deg og holder deg oppe med min rettferds høyre hånd. (Jesaja 41,10)

2) Vær ikke bekymret for noe! Men legg alt dere har på hjertet, fram for Gud. Be og kall på ham med takk. Og Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og tanker i Kristus Jesus. (Filipperne 4,6-7)

3) For Gud gir oss ikke en ånd som gjør motløs; Vi fikk Ånden som gir kraft, kjærlighet og visdom. (2 Tim 1,7)

4) Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg. Så gjør dere ingen bekymringer for morgendagen; morgendagen skal bekymre seg for seg selv. Hver dag har nok med sin egen plage. (Matt 6, 33-34)

5) Fred etterlater jeg dere. Min fred gir jeg dere, ikke den fred som verden gir. La ikke hjertet bli grepet av angst og motløshet. (Joh 14,27)

Jeg er ikke alene

6) La Kristi fred råde i hjertet, for til det ble dere kalt da dere ble en kropp. Og vær takknemlige! (Kol 3,15)

7) Herren gir sitt folk kraft, Herren velsigner sitt folk med fred. (Salme 21,11)

8) Dette har jeg sagt til dere for at dere skal ha fred i meg. I verden har dere trengsler. Men vær frimodige, jeg har seiret over verden! (Joh 16,33)

9) I fred vil jeg legge med ned å sove. For du Herre, du lar meg hvile trygt. (Salme 4,9)

10) Herren velsigne deg og bevare deg! Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. (4 Mos 6,24-26)

Så hva tror jeg på, også i disse korona-tider?

Jeg tror på en god og allmektig Gud. En kjærlig Far som sier at jeg ikke trenger å være redd! Han oppmuntrer meg til å stole på Ham og hvile i hans kraft. Jeg trenger ikke bekymre meg, jeg har fått en Ånd som er annerledes. Angst og motløshet skal ikke gripe hjertet mitt. Jeg er ikke alene, jeg er en del av en kropp og av et folk. Jeg har en annerledes fred og jeg kan legge meg til å sove om kvelden i trygghet om at Gud lar meg hvile trygt. Jeg er takknemlig og lever under Hans beskyttelse og velsignelse.

Vi vet ikke hva som kommer, men Guds levende ord gir oss løfter som vi kan grunne og leve på. Uansett omstendigheter.

Og hvis du får tid og anledning i dagene som kommer, så ta deg gjerne tid til å lese versene i sammenheng også. Det er med å gjøre tekstene rikere og vil utvide forståelsen av helheten. Kanskje det vil hjelpe oss til å ta Bibelen virkelig på alvor og til å stoppe opp og lytte mer når samfunnet rundt oss en eller annen gang blir “friskmeldt” og tempoet igjen skrus opp.