For ikke lenge siden så jeg en morsom forestilling. Bård Tufte Johansen og Atle Antonsen kjører “12 gode råd fra to menn med lav utdanning.”

Ideen har de antakeligvis kuppet fra Jordan Peterson, som i 2018 kom med “12 regler for livet.” Den var selvfølgelig hakket mer seriøs enn Tufte og Antonsen. Men uansett liker jeg sånne lister, de er enkle, nyttige og får meg til å tenke.

Hvilken liste trenger jeg da?

Jo, jeg har ved ulike anledninger og situasjoner i livet kjent på en usikkerhet og tvil på om jeg er akseptert av Gud. Kanskje har det vært ting i livet mitt som har tatt frimodigheten fra meg og det har vært vanskelig å be. Det kan være motløshet, sykdom eller omstendigheter som tar vekk fokuset og får meg til å tvile. Jeg tror at det foregår en kamp rundt vår oppmerksomhet og våre tanker.

Les også: 10 bibelvers til bruk i møte med korona (Kjartan Ørnes)

I slike perioder har jeg hatt god hjelp av ulike metoder for å grunne på det Bibelen sier om meg. Du kan kalle det for å meditere, fokusere eller be. I kristne sammenhenger omtales det gjerne som livet i “lønnkammeret”. Poenget er at noen ganger trenger vi å finne et sted og være litt alene med Gud. Jesus gjorde det, og jeg tror vi kan ha noe å lære av Han…

Det foregår en kamp rundt vår oppmerksomhet

Derfor har jeg laget en liste basert på noe av det som bibelen sier om meg. Her kommer 12 bibelvers som du kan grunne og meditere på slik at Guds sannheter om deg kan feste seg dypt i hjertet ditt og identiteten din!

Hvem er jeg i Kristus?

1. Jeg er Guds barn.

“Men alle som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn.” (Joh 1,12)

2. Jeg er Jesu venn.

“Jeg kaller dere ikke lengre tjenere, for tjeneren vet ikke hva herren hans gjør. Jeg kaller dere for venner, for jeg har gjort kjent for dere alt jeg har hørt av min Far.” (Joh 15,25)

3. Jeg har fred med Gud.

“Da vi altså er rettferdige ved tro, har vi fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus. “ (Rom 5, 1)

4. Jeg er tilgitt, Jesus har kjøpt meg fri.

“I Ham er vi kjøpt fri og har fått tilgivelse for syndene.” (Kol 1, 14)

5. Jeg er frimodig foran Gud.

“Gjennom ham har både vi og dere adgang til Far gjennom en Ånd.” (Ef 2, 18)

Når vi leser blir ordene levende og virkekraftig

6. Jeg er fri fra all fordømmelse.

“Så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus.” (Rom 8, 1)

7. Jeg er fri fra alle anklager.

“Hvem kan anklage dem Gud har utvalgt? Gud er den som frikjenner. Hvem kan da fordømme? Kristus Jesus er den som døde, ja, mer enn det, han sto opp og sitter ved Guds høyre hånd, og han ber for oss.” (Rom 8, 33-34)

8. Jeg er Guds medarbeider.“Som hans medarbeidere oppfordrer vi dere til ikke å ta imot Guds nåde forgjeves.”(2 Kor 6, 1)

9. Jeg er en del av Jesu kropp.

“Dere er Kristi kropp, og hver av dere et lem på ham.” (1 Kor 12, 27)

10. Jeg er skapt av Gud

“For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud på forhånd har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem.” (Ef 2, 10)

11. Jeg er sterk i Kristus.

“Alt makter jeg i ham som gjør meg sterk.” (Fil 4, 13)

12. Jeg er utvalgt av Jesus til å bære frukt

“Dere har ikke utvalgt meg, men jeg har utvalgt dere og satt dere til å gå ut og bære frukt, en frukt som varer. Da skal Far gi dere alt dere ber om i mitt navn.” (Joh 15, 16)

Jesus var mye alene med Gud

Disse versene er ikke trylleformler som fikser følelseslivet vårt. Ordene må leses, synke inn og bli en naturlig del av hvem vi er. For når vi tar imot dem i tro, da blir de levende og virkekraftig (Hebr 4,12). De produserer liv og frukt. Og ordene er en beskyttelse i møte med mismodighet og tvil, de hjelper oss til å holde fast på det Gud sier om oss.