«Google er faktisk vår venn i dette.»
– Kjartan Ørnes –

Få ting ødelegger frimodigheten mer enn det å slite med porno. Men det finnes håp. Hanne tar praten med Kjartan og Morten om dette høyaktuelle temaet!

Emner og spørsmål i denne episoden:

  • Hvorfor er det viktig å snakke om porno?
  • Hvor utbredt er pornografi?
  • Hva er deres erfaringer med porno?
  • Hvilket syn har Bibelen på sex?
  • Er det egentlig så farlig med porno?
  • Hva slags konkrete tips har dere til de som vil ut av dette?

Sitater fra episoden:

«Gjennomsnittlig alder man ser porno første gang er 11 år.»

– Morten –

«Sex er noe positiv som Gud har skapt.»

– Morten –

«Vi må ikke bli ferdig med porno for at Gud skal bli glad i oss.»

– Kjartan –

«La oss skape en kultur å der det er kult å leve rent!»

– Kjartan –

«Hvis du er sliten, tenk gjennom hvordan du kobler ut.»

– Kjartan –

Sentrale bibelvers i denne episoden

Matt 5,28

Den som ser på en kvinne for å begjære henne, har allerede begått ekteskapsbrudd med henne i sitt hjerte.

1 Joh 1,7

Men dersom vi vandrer i lyset, slik han selv er i lyset, da har vi samfunn med hverandre, og blodet fra Jesus, hans Sønn, renser oss for all synd.

Jak 5,16a

Bekjenn da syndene for hverandre og be for hverandre, så dere kan bli helbredet.

Ef 1,4-6

I Kristus utvalgte han oss før verdens grunnvoll ble lagt, til å stå for hans ansikt, hellige og uten feil. I kjærlighet og etter sin egen gode vilje avgjorde han på forhånd at vi skulle få rett til å være hans barn ved Jesus Kristus, til lov og pris for hans herlighet og nåde, som han overøste oss med i ham som han elsker så høyt.

Gal 5,22-23a

Men Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, ydmykhet og selvbeherskelse.

Luk 16,10

Den som er tro i smått, er også tro i stort, og den som er uredelig i smått, er også uredelig i stort.

Rom 3,20

For ikke noe menneske blir rettferdig for Gud på grunn av gjerninger som loven krever. Ved loven lærer vi synden å kjenne.