«Grunnvollen handler om å kjenne Jesus.»
– Terje Dahle –

Mange lager seg ulike oppfatninger om hvem Jesus er. Men Bibelen viser oss heldigvis noen grunnleggende sider ved å kjenne Jesus. De første kristne kalte dette grunnvollen. Hør Hanne utforske dette sammen med Håvard Kjøllesdal og Terje Dahle i denne episoden!

Emner og spørsmål i denne episoden:

  • Hva er en grunnvoll?
  • Når Bibelen omtaler Jesus som grunnvollen, hva menes med det?
  • Hva består denne grunnvollen av?
  • Hva har Jesus som grunnvoll betydd for dere personlig?
  • Hvordan har Jesus som grunnvoll påvirkning på min hverdag nå?

Sitater fra episoden:

«Jesus er i sentrum og ikke du selv.»

– Terje Dahle –

«Jeg fikk på en ny måte lyst til å be og lese i Bibelen.»

– Terje Dahle –

«Dåpen i Den hellige ånd bringer inn en erkjennelse av svakhet som gjør at vi må søke Jesus.»

– Håvard Kjøllesdal –

«Jeg trenger å leve i dag med et større perspektiv enn fram til ei gravstøtte.»

– Håvard Kjøllesdal –

«Vi har blitt frelst til en relasjon til Jesus og hans menighet.»

– Terje Dahle –

«Ikke tenk kortsiktig og la følelsene styre, ta valg som du kan høste av senere.»

– Terje Dahle –

Sentrale bibelvers i denne episoden

Kol 1,13

For han har fridd oss ut av mørkets makt og ført oss over i sin elskede Sønns rike.

Apg 2,37-38

Da de hørte dette, stakk det dem i hjertet, og de sa til Peter og de andre apostlene: «Hva skal vi gjøre, brødre?» Peter svarte dem: «Vend om og la dere døpe i Jesu Kristi navn, hver og en av dere, så dere kan få tilgivelse for syndene, og dere skal få Den hellige ånds gave.

1 Kol 3,10-13

I kraft av den nåde Gud har gitt meg, la jeg grunnvollen som en klok byggmester; en annen bygger videre. Men hver enkelt må være nøye med hvordan han bygger. Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som alt er lagt, Jesus Kristus. Men om noen bygger på grunnvollen med gull, sølv eller edelstener, med tre, høy eller halm, skal det en gang vise seg hva slags arbeid den enkelte har gjort.

Ef 2,20

Dere er bygd opp på apostlenes og profetenes grunnvoll, med Kristus Jesus selv som hjørnesteinen.

Hebr 6,1-2

Derfor skal vi nå gå videre fra det første vi lærte om Kristus, fram mot full modenhet. Vi vil ikke på nytt legge grunnvollen med omvendelse fra døde gjerninger og tro på Gud, med undervisning om renselsesbad [dåp i flertall] og håndspåleggelse, om de dødes oppstandelse og om evig dom.

Gjester i studio

Håvard Kjøllesdal

Håvard Kjøllesdal

Håvard Kjøllesdal er gift med Katrine, og de har tre barn. Han leder Kristent Fellesskap Trondheim. Håvard elsker å slappe av med filmene Sound of Music eller American Gangster.

Terje Dahle

Terje Dahle

Terje er gift med Lise, far til tre og bestefar til seks. Han leder det apostoliske arbeidet i Kristent Nettverk. Han elsker flatbrød, og har smakt på minst 40 ulike typer siste fem årene.