«Hvis Bibelen er Guds ord, og det tror vi at den er, må vi ta den mer på alvor.»
– Runar Gjertsen –

Hvor viktig er det at jeg leser Bibelen? Hvis den er ment til å være selve håndboken i livet med Gud, hvorfor er det da av og til så vanskelig? 

Hanne pratet med bibelskolerektor Runar Gjertsen om at færre kristne leser Bibelen, hvorfor Bibelen egentlig er viktig, hva man kan gjøre hvis man hater å lese.

Emner og spørsmål i denne episoden:

  • Hvorfor er Bibelen så viktig?
  • Hvordan kan jeg lese Bibelen hvis jeg hater å lese?
  • Hvordan kan jeg få kontinuitet i bibellesningen min?
  • Praktiske tips og råd til bedre bibellesning

Sitater fra episoden:

«Når man ikke har lest selve manualen er det helt naturlig at man ikke har fått flere svar på ting.»
– Runar Gjertsen –

«Når jeg tar imot Jesus får jeg forfatteren av Boken på innsiden, som hjelper meg.»
– Runar Gjertsen –

Sentrale bibelvers i denne episoden

Salme 1, 1-3

Salig er den som ikke følger lovløse råd, ikke går på synderes vei og ikke sitter i spotteren sete, men har sin glede i Herrens lov og grunner på hans lov dag og natt. Han er lik et tre plantet ved rennende vann. Det gir frukt i rett tid, og løvet viser ikke. Alt han gjør, skal lykkes. 

2. Tim 3, 16-17

Hver bok i Skriften er innblåst av Gud og nyttig til opplæring, tilrettevisning, veiledning og oppdragelse i rettferd, så det mennesket som tilhører Gud, kan være fullt utrustet til all god gjerning.

Gjester i studio

Runar Gjertsen

Runar Gjertsen

Runar er gift med Kristina, og har tre barn. Etter mange år som lærer i Vesterålen flyttet han sammen med familien for å starte som rektor ved Bergen bibelskole, hvor han har vært de siste årene. Runar er ofte å se på sykkel, og han er sjeldent så fornøyd som når han kan sette på en Jane Austen-film.