«Å få frem de kristne verdiene i samfunnet er viktigere nå enn noen gang før.»
– Petter Johan Sandvand –

Hvordan kan troen min integrert i min studie- og arbeidshverdag?

Rundt 70 % av unge som vokser opp med en kristen tro forlater kirken i løpet av 20-årene, ifølge Barna Research. En av nøkkelfaktorene er om de klarer å integrere troen sin med det de møter i skole og jobb. Men hvordan gjør man det i 2020, spesielt når forståelsen for kristen tro svekkes?

Hanne tok praten med Petter Johan Sandvand fra Skaperkraft Senter for Tro og Arbeid. Opptaket ble gjort under Nyttårsfestivalen i Bergen 30. desember 2019.

Emner og spørsmål i denne episoden:

  • Hvorfor forlater rundt 70 % kirken i løpet av 20-årene?
  • Hvordan kan man ha en bærekraftig tro?
  • Hvordan kan man være åpen om troen sin, men samtidig ikke bli for pågående på jobb?
  • Er samfunnsengasjement viktig når man er kristen?

Sitater fra episoden:

«Pastor, lovsangsleder eller misjoner – det er ikke bare disse tre tingene som er å være i fulltidstjeneste.»
– Petter Johan Sandvand –

Sentrale bibelvers i denne episoden

Matt 5, 13-16

Dere er jordens salt! Men hvis saltet mister sin kraft, hvordan skal det da bli gjort til salt igjen? Det duger ikke lenger til noe, men kastes ut og tråkkes ned av menneskene. Dere er verdens lys! En by som ligger på et fjell, kan ikke skjules. Heller ikke tenner man en oljelampe og setter den under et kar. Nei, man setter den på en holder, så den lyser for alle i huset. Slik skal deres lys skinne for menneskene, så de kan se de gode gjerningene dere gjør, og prise deres Far i himmelen!

Gjester i studio

Petter Johan Sandvand

Petter Johan Sandvand

Petter er fra Tønsberg, men lever det glade liv i Oslo. Han har lenge vært aktiv i ungdomsarbeid, og har blant annet vært med på å arrangere festivalen Get Focused. Når han ikke reiser rundt og holder foredrag med Skaperkraft senter for tro og arbeid, studerer han informatikk og økonomi. Han er brennende opptatt av å hjelpe kristne til å engasjere seg utenfor menighet.