«Livet mitt er verdifull uavhengig av hva jeg kan prestere.»
– Håvard Kjøllesdal –

Er familie, fet jobb eller følelsesmessige solskinnsdager avgjørende for at livet skal oppleves meningsfylt? Spørsmålet er flere tusen år gammelt, noe en litt ukjent bok av kong Salomo viser oss.

Håvard Kjøllesdal er gjest i studio, og han begynner og avslutter i den boken når Hanne leter etter svaret på meningen med livet.

Emner og spørsmål i denne episoden:

  • Hvilke ting pleier folk å trekke fram når samtalen handler om meningen med livet?
  • Hvordan kaster Forkynnerens bok lys over meningen med livet?
  • Må man være kristen for at livet skal være meningsfylt?
  • Går det egentlig an å studere seg fram til et fasitsvar på dette?

Sitater fra episoden:

«Meningen med livet er større enn vår komfort.»
– Håvard Kjøllesdal –

Sentrale bibelvers i denne episoden

Forkynneren 2,8-11
Jeg samlet meg sølv og gull,
og kongelige skatter fra andre riker.
Jeg holdt meg med sangere og sangerinner
og det som er mennenes lyst,
kvinner og atter kvinner.

Jeg ble stor i makt og rikdom,
ja, større enn noen som har levd i Jerusalem før meg.
Men visdommen beholdt jeg.

Jeg sa ikke nei til noe av det mine øyne begjærte;
jeg nektet meg ingen glede.
Ja, hjertet gledet seg over alt mitt arbeid;
det var lønnen for mitt strev.

Så vendte jeg blikket
mot alt mine hender hadde gjort,
alt jeg hadde samlet ved mitt arbeid.
Og se, alt var like forgjeves som å gjete vinden.
Det er ingenting å vinne under solen.

Første Mosebok 1,26-28
Gud sa: «La oss lage mennesker i vårt bilde, så de ligner oss! De skal råde over fiskene i havet og fuglene under himmelen, over feet og alle ville dyr og alt krypet som det kryr av på jorden.» Og Gud skapte mennesket i sitt bilde, i Guds bilde skapte han det, som mann og kvinne skapte han dem. Gud velsignet dem og sa til dem: «Vær fruktbare og bli mange, fyll jorden og legg den under dere! Dere skal råde over fiskene i havet og over fuglene under himmelen og over alle dyr som det kryr av på jorden.»

Første Korinterbrev 15,17-20
Men hvis Kristus ikke er stått opp, da er deres tro uten mening, og dere er fremdeles i deres synder. Da er også de fortapt som har sovnet inn i Kristus. Hvis vårt håp til Kristus gjelder bare for dette livet, er vi de ynkeligste av alle mennesker. Men nå er jo Kristus stått opp fra de døde, som førstegrøden av dem som er sovnet inn.

Forkynneren 12,12b
Det er ingen ende på de bøker som skrives, og mye gransking gjør kroppen trett.

Forkynneren 12,13-14
Dette er summen av alt du har hørt: Frykt Gud og hold hans bud! Dette gjelder for alle mennesker. For Gud skal dømme hver gjerning, holde dom over alt som er skjult, enten det er godt eller ondt.

Gjester i studio

Håvard Kjøllesdal

Håvard Kjøllesdal

Håvard Kjøllesdal er gift med Katrine, og de har tre barn. Han leder Kristent Fellesskap Trondheim. Håvard elsker å slappe av med filmene Sound of Music eller American Gangster.