Livet handler ikke bare om de happeningene hvor man får påfyll.
– Amund Ljønes –

De fleste av oss har restriksjoner på å misjonere på jobb. Men det er ingen restriksjoner på å være seg selv i Kristus, framsnakke kolleger og møte etiske dilemmaer i lys av evangeliet.

Amund og Kristin Ljønes deler sine erfaringer og refleksjoner rundt det å være kristen på arbeidsplassen.

Emner og spørsmål i denne episoden:

  • Hvordan kan vi bevare gløden og ha et Guds rike-perspektiv i jobb og arbeidsliv?
  • Hvordan kan vi forvalte ressurser på en måte som ærer Gud?
  • Hvordan kan vi koble sammen tro og småbarnslivet?

Sitater fra episoden:

«Jeg kan være meg selv, og samtidig være Guds representant på jobben»
– Kristin Ljønes –

«Når man sier at man er kristen, skaper man en arena hvor de som er nysgjerrige kan få svar»
– Kristin Ljønes –

«Det er mye viktigere å ha dype røtter i hverdagen enn å leve for happeningene»
– Amund Ljønes –

«Jeg er på jobben for å bygge opp andre, ikke først og fremst komme opp og frem”»
– Amund Ljønes –

«Gjennom samarbeid og friksjon kan man lære mer om seg selv og utvikle seg»
– Kristin Ljønes –

«Alt det vi har fått tilhører Gud»
– Amund Ljønes –

«Det vi gir kan gjøre en forskjell, selv om det kan virke håpløst»
– Kristin Ljønes –

«Ikke handle ut ifra det du får mest igjen for, men det Bibelen sier er rett»
– Amund Ljønes –

«Velg en jobb der du trives, ikke nødvendigvis det du får mest ut av»
– Amund Ljønes –

«Å finne ut hvem man er, er viktig for å finne ut hva man bør jobbe med»
– Kristin Ljønes –

Gjester i studio

Amund og Kristin Ljønes

Amund og Kristin Ljønes

Amund og Kristin Ljønes har tre barn og er en del av lederskapet i Kristent Fellesskap Oslo. De er begge sivilingeniører (ind.øk.) fra NTNU.