Bibelen er ikke bare trykte bokstaver på et tynt ark.
– Hans Johan Sagrusten –

Hans Johan Sagrusten og Helene Fagervik fra Bibelselskapet håper at animasjonsfilmene vil føre til økt interesse for bibellesing. Og hvorfor er det slik at unge norske menn leser mer i Bibelen enn folk flest?

SitatBilde-til-senneppodden48

Emner og spørsmål i denne episoden:

  • Oversettelsen av ressursen The Bible Project
  • Hva forteller statistikk oss om det norske folks bibelvaner?
  • Hva kan neste generasjons bibellesning se ut som?

Ressurser nevnt i denne episoden

Sitater fra episoden:

«Unge menn er ofte sannhetssøkende.»
– Hans Johan Sagrusten –

«Gi folk Bibelen på et språk de skjønner til en pris kunne de betale, i et format de kan bruke.»
– Hans Johan Sagrusten –

«Det bevisste ordvalget i videoene hjelper å nå folk som ikke er vokst opp i et kristent miljø»
– Hans Johan Sagrusten –

«Vi må legge til rette for at også det norske skoleverket skal kunne bruke dette.»
– Helene Fagervik –

«Det ligger på hjertet mitt å vise at Bibelen faktisk er relevant i dag»
– Helene Fagervik –

Gjester i studio

Hans Johan Sagrusten

Hans Johan Sagrusten

Hans Johan Sagrusten er teolog, bibeloversetter og forfatter. Han startet i Bibelselskapet i 2001, og har i dag tittelen bibelbrukskonsulent.

(Bilde: bibel.no)

Helene Fagervik

Helene Fagervik

Helene Fagervik jobber i Bibelselskapet. Hun er leder for avdeling for bibelbruk i Norge.

(Bilde: bibel.no)