«Porno påviker ikke bare deg, men alle relasjoner du står i»
– Bergitte Viste –

Alexis Lundh og Bergitte Viste i Heltfri.net står i frontlinjen for å opplyse om pornoindustriens kynisme, og den skamfølelsen og avhengigheten mange går seg fast i. Samtidig som de forteller en bedre historie: At vi er skapt for intimitet, trofasthet og ekte kjærlighet.

Emner og spørsmål i denne episoden:

  • Pornografi som et utbredt samfunnsproblem
  • En pornofri verden: Visjonen bak heltfri.net
  • Hvordan prater vi om porno i menigheten?

Sitater fra episoden:

«Interessen startet når jeg så hvor mye det påvirker en relasjon»
– Bergitte Viste –

Hvis ikke du snakker med dine barn om pornografi er, så kommer sosiale medier og samfunnet til å definere hva det er.
– Alexis Lundh –

Det er ikke sånn at barn oppsøker pornografi, men omvendt.
– Alexis Lundh –

Det blir et problem umiddelbart når du eksponeres for det, fordi det er grunnleggende feil og usant.
– Alexis Lundh –

«Vi ønsker å formidle en bedre historie, og sette ord på det Gud har skapt som vakkert»
– Alexis Lundh –

Porno må ut, men noe annet må inn
– Alexis Lundh –

Gud skapte seksualiteten til å leves ut i trygge rammer
– Bergitte Viste –

Vi trenger å snakke om seksualitet på en god, positiv og en sann måte!
– Alexis Lundh –

 

Gjester i studio

Alexis Lundh

Alexis Lundh

Alexis er leder for HeltFri.net, et arbeid i Tro & Medier. Han er 47 år, gift med Elisabeth og har fire barn. Alexis har i ulike settinger involvert familien i seminarer, noe han er åpne for på forespørsel. Han er utdannet innen industri, men har i stor grad alltid jobbet med mennesker. På fritiden kobler han av med bratte turer i fjellet med ski om vinteren, sekk om sommeren og børse om høsten.

Bergitte Viste

Bergitte Viste

Bergitte er kjent for sin dyktige penn og gode kronikker i landets ledende aviser om pornografi-problematikken. Hun har på eget initiativ holdt flere foredrag om tematikken. Sommeren 2020 ble hun ferdig utdannet som sivilingeniør i statistikk og jobber nå som undervisningsrådgiver i HeltFri.net. Bergitte har et stort ønske om å inspirere andre, men trekker seg gjerne tilbake med en god bok for å lade batteriene.