S4E66
«Kroppen vår snakker til oss som et meningsfylt tegn»
Hva i all verden er kroppens teologi og hva har det med meg å gjøre? 
Kort fortalt handler det om hva kroppen vår forteller oss om Gud. Og hva Gud forteller oss om oss selv gjennom måten vi er skapt på.
I dag er det vanlig å snakke om sin egen identitet som noe man helt og fullt definerer selv. Det er ikke lenger “fasit” å hente kunnskap om eget kjønn og egen identitet fra kroppen du er født med. Dette står i kontrast til det Gud sier om hva et menneske er. At Han skapte oss i sitt bilde, til mann og kvinne. Til fellesskap med seg selv og hverandre, så vi kan elske hverandre og elske Gud.

Emner og spørsmål i denne episoden:

  • Hvordan kan vi fortelle historien om hva et menneske er sett fra Guds perspektiv?
  • Hvordan skal vi som kristne forholde oss til kjønnsidentitet?
  • Jesu kropp og menigheten: betydningen av ekteskapet i et større perspektiv

Sitater fra episoden:

«Kroppen er et bilde på en usynlig realitet»
– Eirik A. Steenhoff –

«Det at vi er skapt til mann og kvinne er noe grunnleggende for mennesket som var i Guds tanke fra opphavet av.»
– Eirik A. Steenhoff –

«Hva er sammenhengen mellom meg og Gud?»
– Eirik A. Steenhoff – 

«Kroppen har en mening som går forut for min frihet. Som jeg ikke kan uthviske og som er veien til frihet»
– Eirik A. Steenhoff –

Gjester i studio

Eirik A. Steenhoff

Eirik A. Steenhoff

Eirik A. Steenhoff har en master i teologi og kirkehistorie fra MF og en master i teologi og bioetikk fra John Paul II Institute, Catholic University of America, Washington, D.C. Han er 31 år, bor i Follo og skriver bok om kroppens teologi.