S4E63
«Jeg tror vi står i en åndelig kamp. Og jeg tror at Gud leter etter de som tør å stå i den kampen.»

Når vi leser Bibelen så ser vi at den nevner både engler og demoner rimelig ofte. Flere steder ser vi at Jesus driver ut demoner av folk. I det sekulariserte Norge snakker vi ikke så mye om verken engler eller demoner lenger, men de er vel en realitet fortsatt? Eller er det kun noe Durek og Martha driver med som vi andre kan le av? I ikke-vestlige kristne kulturer er det langt mer vanlig å snakke om og erfare opplevelser knyttet til engler, demoner og åndskrefter. Finnes det sannheter om den åndelige virkeligheten som vi i Norge har mistet?

I denne episoden snakker jeg med Rune og Rita Ørnes som er i berøring med dette temaet helt praktisk i sin tjeneste.

Emner og spørsmål i denne episoden:

  • Må kristne forholde seg til en åndelig verden?
  • Åndelig frihet og besettelse 
  • Er demonutdrivelse noe alle skal gjøre?

Sitater fra episoden:

«Satan er løgnens far og han hadde servert en hel del løgner om meg og min personlighet som jeg hadde akseptert som sannhet.»
– Rita Ørnes –

«Jesus sier at tyven har kommet for å stjele, drepe og ødelegge. Men Han, Jesus, har kommet for at vi skal ha liv i overflod.»
– Rune Ørnes –

«Som kristne er vi Gudsbesatt, ikke demonbesatt.»
– Rune Ørnes –

«Rita og jeg var sjokkert og totalt satt ut av det vi hadde opplevd. Jeg hadde vært forkynner i mange år og vært med og ledet menighet, og jeg hadde ikke sett dette før. Vi ble eksponert for en sannhet om evangeliet vi måtte forholde oss til.»
– Rune Ørnes –

«Jesus sier at det første tegnet som skal følge de som tror er at de skal drive ut onde ånder.»
– Rune Ørnes –

«Vi er ikke så opptatt av å definere hva som er hva av åndelig påvirkning. Hvis noen ikke er fri, så er det det som er poenget. De er ikke fri. Og Kristus ønsker at de skal bli satt fri. Da ber vi om frihet for de, og så ser vi hva som skjer.»
– Rita Ørnes –

«Den hellige ånd er helt avgjørende inn i dette arbeidet.»
– Rita Ørnes –

«Det er veldig bra å være to når man ber om frihet for folk. Da kan den ene be og den andre høre fra Den hellige nd.»
– Rita Ørnes –

«Jesus kom ikke med hjelp til selvhjelp i prekære situasjoner. Det var Guds kraft til frelse der og da.»
– Rune Ørnes –

Gjester i studio

Rune og Rita Ørnes

Rune og Rita Ørnes

Rune og Rita er gift og har fire barn sammen.
Rune jobber i Kristent Fellesskap Tromsø, og reiser mye i nordområdene. I ungdomsårene drev han med isbading, og svømte en gang ut til en holme på nyttårsaften for å sende opp en rakett.

Rita er utdannet sykepleier og engasjert i Kristent Fellesskap Tromsø. Rita elsker fart og spenning (på skjermen, vel og merke), og slapper best av når hun kan se en drivende god actionthriller. Favorittserien er «24».