SP58
«Kan man sette sin egen selvstendighet først når man er disippel?»
I vesten er selvstendighet kjempeviktig. Vi ser opp til folk som går sine egne veier, tar egne valg og klarer seg selv i alle ting. Men hvordan funker denne tankegangen når man er kristen?  

I denne episoden av Sennep-podden snakker jeg med Håvard Kjøllesdal og Arne Olav Røe. De er begge ledere i Kristent Fellesskap i Trondheim, og har vært med i Sennep-podden én gang før. Da om et helt annet tema.

Denne gangen diskuteres det livlig rundt spørsmålet: Kan man være kristen og individualist?

«Individualismen er et sett verdier og tenkemåter som verdsetter individet fremfor fellesskapet. Friheten til å velge sitt eget liv kommer foran ansvaret for fellesskapet, og selvstendighet og uavhengighet er viktige verdier. Det motsatte av individualisme er kollektivisme.»
– Håvard Kjøllesdal –

Emner og spørsmål i denne episoden:

  • Hva er individualisme, og har det en plass i menighetsfellesskap?
  • Hører man først til i en menighet når man bidrar?
  • Å være disippel er å være i familie

Sitater fra episoden:

«Vi bor i en kultur hvor individualismen er et ideal. Vi ser opp til folk som er selvstendige, våger å gå mot strømmen og klarer seg selv.»
– Arne Olav Røe –

«Bibelen er ikke utelukkende kollektivistisk, men i vestlige kulturer så vil alle de kollektive tingene som forkynnes oppleves utfordrende fordi vi er såpass individualistiske. Men det stikk motsatte er tilfelle i ikke-vestlige kulturer med mye mer kollektiv mentalitet.»
– Arne Olav Røe –

«Når vi innrømmer at Bibelen også har med seg en individualistisk tenkning, så er ikke det den individualismen som sier «jeg er min egen sjef og jeg bestemmer alt selv». Det vi snakker om er at jeg har gitt Jesus rett til å være Herre, og derfor tar jeg ansvar i eget liv.»
– Håvard Kjøllesdal –

«En av konsekvensene av individualismen er at vi i menighetssammenheng også ofte tenker; «Hva er det jeg trenger fra menigheten for at jeg skal få en god relasjon til Jesus?»»
– Siri Schnell Juvik –

«Når vi får Gud som Far, så får vi Jesus som storebror og massevis av søsken. Det er startpakka når du blir en kristen. Å bli en kristen er å bli del av en familie.»
– Håvard Kjøllesdal –

«En ting er å innse at man ikke klarer livet selv og trenger Gud, men en annen ting er å innse at man ikke klarer livet selv og trenger menigheten.»
– Siri Schnell Juvik –

«Menigheten er ikke et aktivitetstilbud. Gud har laget en familie. Det å være en del av Guds familie handler ikke om å plukke de aktivitetene du mener er best for deg, men det handler om å være med å ta ansvar og være en del av familien. Ta vare på de som er yngre enn deg og ta hensyn til de som er eldre.»
– Håvard Kjøllesdal –

«Individualismen er egentlig ganske ensom i sin natur.»
– Håvard Kjøllesdal –

«Det er viktig å skape de rommene i menigheten der man kan våge å være sårbar. Det skal være rom og lov til å si at nå trenger jeg en pause før jeg kan være med å bidra igjen.»
– Arne Olav Røe –

Merknad: Det hevdes i episoden at Norge var på 3. plass i en undersøkelse fra 2011 om sosiale normer i ulike land, det riktige er at Norge var rangert på 6. plass. Vi beklager feilen. https://forskning.no/partner-sosiale-relasjoner-norges-handelshoyskole/strenge-nordmenn/770787 og https://www.morgenbladet.no/ideer/debatt/2021/06/04/myter-om-norsk-strenghet/

Gjester i studio

Arne Olav Røe

Arne Olav Røe

Arne Olav er familiemann, trønder, barnefotballtrener, daglig leder i Kristent Nettverk og redaktør for Sennep.net. Han blir lett rørt når han hører nasjonalsanger og julesanger.

Håvard Kjøllesdal

Håvard Kjøllesdal

Håvard Kjøllesdal er gift med Katrine, og de har tre barn. Han leder Kristent Fellesskap Trondheim. Håvard elsker å slappe av med filmene Sound of Music eller American Gangster.