SP58
«Vi må lese Jesu forkynnelse på en sånn måte at det er med på å sette mennesker i frihet.»

Vi har en oppfølgingsepisode! Forrige podcast tok tak i så store spørsmål at vi tenkte de fortjener litt mer plass.

I denne episoden har jeg igjen med meg radarparet Arne Olav Røe og Håvard Kjøllesdal. Vi skal vi gå inn på ulike bibelsyn for å prøve og forstå hvorfor vi kristne er så innmari uenige om så mangt. Vi vil også belyse noen flere sider ved hvorfor vi kan si at Bibelen faktisk er Guds ord. Vi håper denne praten kan gi deg litt flere gode grunner til å stå trygt plassert på fundamentet Bibelen!

Emner og spørsmål i denne episoden:

  • Fortsettelse i å forstå Bibelens autoritet
  • Hva er konsekvensen av så mange ulike bibelsyn?
  • Finnes det én «rett» tolkning av Bibelen?

Sitater fra episoden:

«Karikaturen av konservativ kristendom er at vi skremmer folk.»
– Arne Olav Røe –

«Hvem er det som har siste ordet i hva som er sant, rett og godt?»
– Håvard Kjøllesdal –

«Gud er Gud og vi er mennesker. Og hvis Gud har gitt oss et ord som er Hans som vi kan lære sannheten av, da er det dét Ordet som reviderer meg. Da er det jeg som trenger å bli forandra så jeg tenker som det ordet, i stedet for at jeg skal få det ordet til å passe inn i min etikk.»
– Håvard Kjøllesdal –

«Tør du å la Gud slippe til i livet ditt?»
– Håvard Kjøllesdal –

«Jeg tror at ulike bibelsyn er den største og mest legitime årsaken til at det er en reell oppdeling i det som kalles kristenheten.»
– Håvard Kjøllesdal –

«Hvis man forkynner en Jesus som ikke er forankret i Skriftene så forkynner man en annen Jesus. Da kan man lage den jesusen man selv vil.»
– Håvard Kjøllesdal –

«Alle som sier at Bibelen er Guds ord innrømmer at den er skrevet av mennesker over en lang tidsperiode og at det går an å forske på hvordan den har blitt til.»
– Arne Olav Røe –

«Alle de 66 bøkene i Bibelen har en rød tråd. De bygger opp til at Jesus kommer, og i NT ser vi oppfyllelsen av alle profetiene i GT. Det kalles et profetisk argument for at Bibelen er Guds ord.»
– Arne Olav Røe –

«Det mest tungtveiende argumentet for at Bibelen er Guds ord jeg har kommet fram til, er at Jesus selv gir skriftene autoritet.»
– Arne Olav Røe –

Gjester i studio

Arne Olav Røe

Arne Olav Røe

Arne Olav er familiemann, trønder, barnefotballtrener, daglig leder i Kristent Nettverk og redaktør for Sennep.net. Han blir lett rørt når han hører nasjonalsanger og julesanger.

Håvard Kjøllesdal

Håvard Kjøllesdal

Håvard Kjøllesdal er gift med Katrine, og de har tre barn. Han leder Kristent Fellesskap Trondheim. Håvard elsker å slappe av med filmene Sound of Music eller American Gangster.