SP58
«Det er ikke strev, det er bønn»

I fjor på denne tiden var det snart The Send, og alle snakket alle om å gå “all in” for Jesus. Det er mange måter å gjøre det på, og i denne podden snakker vi med to som har tatt noen store valg. Gilles og Marte Gatete var godt etablert i Oslo med jobb, barnehageplass, hus og en voksende husmenighet. Og så sa de opp jobbene, solgte huset og dro, i tro, til Skien for å være med å bygge en menighet der.

Hva var det som gjorde at de valgte å bryte opp å flytte? Og må man være litt vill og gal og spesiell for å gjøre noe sånt, eller er pionerarbeid noe alle kristne er kalt til?

Emner og spørsmål i denne episoden:

  • Pionerarbeid i annen by: hvorfor og hvordan?
  • Er radikale omveltende livsvalg noe alle er kalt til?
  • Å stole på Guds kall når ikke alt går automatisk.

Sitater fra episoden:

«Det har vært krevende, men Gud har strekt oss. Og vi opplever at vi har kommet nærmere hverandre som familie.»
– Marte Gatete –

«Gud snakker ofte til meg gjennom Marte»
– Gilles Gatete –

«Det var en leder som sa til meg en gang at de som bare sitter på gjerdet og venter, kommer aldri inn i det de er kalt til.»
– Marte Gatete –

«Det har vært mye frustrasjon. Vi opplevde jo at vi var kalt av Gud til å flytte, men så går ikke ting på skinner.»
– Marte Gatete –

«Vi er der Gud har plassert oss. Vi har Guds ånd på innsida. Der vi er, er Gud.»‘
– Gilles Gatete –

«Når Gud har startet noe så fullfører Han. Og det begynner alltid i bønn. Så kan vi gå i ferdiglagte gjerninger.»
– Gilles Gatete –

Gjester i studio

Gilles og Marte Gatete

Gilles og Marte Gatete

Gilles og Marte Gatete har to sønner, og har nylig flytta til Skien.
Gilles jobber som ingeniør, mens Marte er sykepleier.