SP58
«Jesus bruker faktisk veldig mye tid på økonomi. Han skjønner at dette er noe vi trenger hjelp til.»

Sesongavslutning! I denne siste episoden før sommeren snakker Siri med Terje Dahle om økonomi. Matvareprisene har steget betraktelig, det er dyrt for drivstoff og strøm og renta har økt. Mange sliter med å få endene til å møtes, og bruker av oppsparte midler for å få månedsregnskapet til å gå opp. Bekymringene kan fort ta overhånd.

Hvordan kan vi stole på at Gud forsørger når utgiftene øker og pengene ikke strekker til? Og hvordan vil Gud at vi skal forvalte pengene våre?

Emner og spørsmål i denne episoden:

  • Hvordan kan vi stole på at Gud forsørger, også når pengene ikke strekker til?
  • Kan vi som kristne unne oss ting?
  • Skal man alltid betale tiende, selv når man ikke har nok til regningene?

Sitater fra episoden:

«Gud er en Gud som har omsorg for oss og som vil forsørge oss.»
– Terje Dahle –
 
«Hvis man ikke har nok penger til å betale regningene, så er jo Gud fortsatt en Gud som forsørger. Men pengene er ikke der, og regningene går ikke sin vei. Hvordan skal vi forstå dette?»
– Siri Schnell Juvik –
 
«Vi er så vant til å klare oss selv og være uavhengig. Men jeg tror denne erfaringen med trangere økonomi gir oss et behov for å stå tettere med Gud og hverandre. Og det tror jeg gir kjempemange gode bieffekter.»
– Terje Dahle –
 
«Det er skambelagt å ikke ha nok penger til å betale for seg. Det å tørre å være åpne med søsken om at ting er vanskelig og stå sammen om å be Gud om hjelp, tror jeg er veldig bra.»
– Siri Schnell Juvik –
 
«Hvor mye vi har og hvor mye vi forbruker er ingen målestokk på livet. Selv om det i vår kultur er sånn.»
 – Terje Dahle –
 
«Jeg tror det er mye med følelsen av å ikke kunne gjøre det alle andre gjør, som gir følelsen av å være fattig.»
– Siri Schnell Juvik –
 
«Førstegrødeprinsippet kommer tidlig i Bibelen. Det er et uttrykk for at Gud skal ha det første og det beste. Det er her tienden kommer inn. Da sier vi til Gud; Du er min forsørger, jeg stoler på deg. Jeg vil heller tjene Gud enn Mammon.»
– Terje Dahle –
 
«Alt vi eier tilhører Gud. Å betale tiende er et uttrykk for at Gud forsørger oss. Det er en del av en helhet.»
– Terje Dahle –
 
«Samtidig som Jesus snakker om å gi, så sier han «ikke bekymre deg for morgendagen. Den har nok med sin egen plage». Så han vet at ikke alt er hurramegrundt. Det er mye plage i livet, det kan være et slit, men ikke bruk dagen i dag på å bekymre deg for dagen i morgen. Det betyr ikke at du skal la være å planlegge. Men bekymring for dagen i morgen fører bare til at du ikke lever i nuet. Og det er utrolig slitsomt og krevende.»
– Terje Dahle –
 
«Det er lett å dømme når du ser hva andre bruker penger på, men du skal forvalte dine penger og din økonomi. Og så lar du alle andre gjøre akkurat det de vil. Ikke bry deg om dem.»
– Terje Dahle –

Gjest i studio

Terje Dahle

Terje Dahle

Terje er gift med Lise, far til tre og bestefar til seks. Han leder det apostoliske arbeidet i Kristent Nettverk. Han elsker flatbrød, og har smakt på minst 40 ulike typer siste fem årene.