SP58
«Ingen strategier eller teknikker overgår den enheten og nærheten som mor og far kan vise.»

Foreldrerollen og hvordan vi kan samarbeide bedre: Det er utrolig mange stemmer som prøver å fortelle oss foreldre hvordan vi skal oppdra barna våre. Fører alt dette til at vi outsourcer foreldrerollen til såkalte eksperter og slutter å stole på oss sjøl?

Samtidig er det et stort press fra samfunnet til å omfavne det gjeldende verdensbildet om at ingen andre enn deg selv og dine egne følelser skal fortelle deg noe om hvem du er. Hvordan kan vi som foreldre være en god motvekt til det?

Emner og spørsmål i denne episoden:

  • Hvordan kan mødre og fedre utfylle og spille hverandre god?
  • Hva skal til for at vi stoler på våre egne evner som foreldre?
  • Å oppdra og være gode eksempler for barna i tro

Sitater fra episoden:

«Kanskje det aller viktigste når det gjelder at barn skal vokse opp til å bli trygge og robuste, er at mamma og pappa har en god og trygg relasjon til hverandre.»
– Steinar Lofsnes –
 
«Det finnes ingenting som gjør oss mer robuste i livet enn å være trygg i vår identitet i Gud. Det er det som gjør at vi tåler trøkkene livet kommer med.»
– Steinar Lofsnes –
 
«Ingen strategier eller teknikker overgår den enheten og nærheten som mor og far kan vise.»
– Cathrine Lofsnes –
 
«Det er ikke alle som er i en situasjon der mor og far begge er tilstede, men det betyr ikke at man kan finne måter å leve sunt og godt på. Det finnes gjenopprettelse og nåde fra Gud i alle situasjoner.»
– Cathrine Lofsnes –
 
«Det er en gave å kunne vise til barna våre at vi ikke klarer alt. At vi ikke er perfekte. At vi hele tiden er avhengige av Gud.»
– Cathrine Lofsnes –
 
«Det er så mye som bor i oss av intuisjon og verdier som vi må koble på og stole på, (…) så det blir vi som oppdrar barna våre og ikke verden.»
– Cathrine Lofsnes –
 
«Hvordan kan vi disippelgjøre våre barn?»
– Siri Schnell Juvik –
 
«En kjerne i evangeliet er å innse når vi gjør noe galt, bekjenne, be om tilgivelse og ta i mot nåde. Det trenger barna våre å lære, for det er måten du blir frelst på. Og en ting vi kan være sikre på er at alle foreldre noen ganger kommer til å bli for sinte på barna sine eller på sin ektefelle. Det er en glimrende mulighet til å vise dette i praksis.»
– Steinar Lofsnes –
 
«Hverken mamma eller pappa er kalt til å dominere. Det at mannen er hodet i familien handler ikke om dominans. Det handler om at menn og kvinner har forskjellige roller. Det er en modell som Gud har skapt og hvis vi fyller våre roller så vil det være en velsignelse i det. Mannens rolle som hode er å løfte opp kvinnen, og søke partnerskap.»
– Steinar Lofsnes –
 
«På samme måte som det ligger et instinkt i mor til å beskytte barna, så ligger det et instinkt i far til å utfordre de.»
– Steinar Lofsnes –
 
«Vi kvinner må tre ned fra at alt må gjøres eller sies på den måten vi mener er best. Pappa må få komme inn å være pappa på den måten han kjenner instinktivt er godt og rett.»
– Cathrine Lofsnes –
 
«Jeg opplever at damer har tatt en plass som egentlig ikke er vår, og det sliter oss totalt ut. Vi skal være alt, gjøre alt, klare alt selv. «
– Cathrine Lofsnes –
 
«Mannens rolle er at han skal ta vare på sin kones behov på samme måte som han tar vare på sine egne behov.»
– Steinar Lofsnes –
 
«Jeg tror en av mannens største utfordringer er å være egoistisk, sitte på telefonen, holde på med sitt eget og la mamma styre showet. Menn trenger å «steppe opp» og ta ansvar og være en støtte inn mot mamma i familien.»
– Steinar Lofsnes –

Gjest i studio

Steinar og Cathrine Lofnes

Steinar og Cathrine Lofnes

Steinar og Cathrine Lofnes er pastorer i Jesusfellesskapet i Bergen. De har tre barn og en hund sammen. De er født med 5 dagers mellomrom, og gikk på babysvømming sammen.