SP58
«Fokuset på seksualitet har gått mer og mer bort fra hva Gud har ment det skal være, og mer i retning av hva jeg kan få ut av seksualiteten min selv.»

Hva er sex og seksualitet sett i lys av Bibelen? I denne episoden får høre Runar og Kristina Gjertsens tanker rundt dette. Vi får også høre deres historie. De forteller ærlig om sine egne opplevelser knyttet til seksualitet og sex. En prat jeg tror mange vil sette pris på å høre, for det løfter fram flere tema som vi mener det er viktig å prate om.

Og ikke minst så er denne episoden en invitasjon til å selv tørre å åpne opp til folk du stoler på, om utfordringer og tanker knyttet til seksualitet.

Emner og spørsmål i denne episoden:

  • Runar og Kristina deler personlige vitnesbyrd rundt seksualitet
  • Hva er Bibelen syn på sex og seksualitet?

Ressurser nevnt i denne episoden:

GuttogJente.no

En ressursside som ønsker å tilby unge mennesker veiledning i spørsmål om kjønn og kropp, følelser, sex og samliv ut fra et bibelsk og kristent livssyn.

Sitater fra episoden:

«Alle har en seksualitet, men ikke alle har sex. Hva er forskjellen på seksualitet og sex?»
– Siri Schnell Juvik –

«‘Å ha sex er å gi seg selv i gave til den andre’ sier Søster Sofie Hamring i boka «Elsk og gjør det du vil». En av hovedutfordringene hvis man ikke er trygg på hvem man er, er at man gjerne gir ut i fra det man tror den andre vil ha. Og da går man kanskje på kompromiss med sine egne grenser. Det skaper sår.»
– Runar Gjertsen –

«Når to personer har sex, så utveksler man ikke bare kroppsvesker, men man skaper en veldig sterk kobling til hverandre. Det er som en mobiltelefon som har vært koblet opp mot et nettverk. Når den er borte fra nettverket så vil den hele tiden søke ut etter å få koblet seg opp til det samme nettverket igjen.»
– Runar og Kristina Gjertsen –

Gjester i studio

Runar og Kristina Gjertsen

Runar og Kristina Gjertsen

Runar og Kristina Gjertsen er ledere i Kristent Fellesskap Bergen, og har tre barn sammen. Runar er til daglig rektor på Bergen Bibelskole og styreleder for nettsiden Guttogjente.no, mens Kristina jobber som lærer og Zumbainstruktør.