Omvendelse er å snu seg mot Gud. Photo by Devin Justesen.

Omvendelse er å snu seg mot Gud. Photo by Devin Justesen.