Etter at Jesus hadde stått opp fra de døde og møtte sine etterfølgere en siste gang, minnet han dem om hensikten med det kristne livet og selve nøkkelen til det å kunne leve det: Bli ikledd kraft fra himmelen.

Jesus snakket med alle rundt seg, spesielt sine etterfølgere, om det livet Gud ønsket at hver enkelt skulle få del i. Etterfølgerne til Jesus spurte stadig om hvordan Han kunne leve det livet han gjorde med Gud sin Far. Hva var nøkkelfaktoren? Hva var det som gjorde at Jesus kunne hjelpe mennesker rundt seg til å møte Gud personlig, oppleve helbredelser og se døde stå opp igjen fra graven?

Ta i mot Guds hjelp til å kunne leve som du var ment til.

Det er interessant å se forskjellen i livet til Jesus før og etter fylte 30 år, da han ble døpt i vann og ikledd kraft fra himmelen. Bibelen viser oss at Jesus allerede som 12-åring hadde god oversikt og innsikt i de gamle testamentlige tekstene. Han skapte forundring blant prestene med sine svar og spørsmål da han var i samtale med dem over flere dager.

MEN etter at Jesus ble døpt med Den Hellige Ånd begynte hans offentlige tjeneste. Syke ble friske ved hans forbønn, lamme kunne gå igjen, døde stod opp fra graven, han hørte Guds stemme og kunne fortelle enkeltmennesker deres innerste tanker i gitte situasjoner. Alle rundt kunne se at denne mannen var annerledes enn andre religiøse de hadde møtt.

Les også: Hva er dåp i Den hellige ånd (Per Arne Gjerde)

Å være døpt i Den hellige ånd handler ikke om å miste kontrollen over eget liv, i form av ukontrollerbare handlinger eller manglende evne til å bestemme hva du sier.

ikledd kraft fra himmelen - sitatbilde

Det er mye mer enn et liv med overnaturlige opplevelser med Gud i møte med mennesker. Det er ment til å være selve pulsslaget i livet!

Kan man være kristen uten å være døpt i Den hellige ånd?

Ja, men da lever man et annet type kristent liv enn det Jesus ba sine etterfølgere om å leve. Å bli ikledd kraft fra himmelen, er først og fremst å ta i mot Guds hjelp til å kunne leve det livet som du og jeg var ment til.

Vi er døpt med en Ånd for å sammen kunne uttrykke Jesus.

Tungetale som et av flere tegn på å være fylt av Den hellige ånd, høres kanskje ekstremt ut for en som ikke har erfart det. Hva er poenget med det? Er det for alle? Kan jeg få det?

Jesus sa at hans etterfølgere skulle bli utrustet med kraft fra himmelen, til å være hans vitner der de var. Resultatet? De ble fylt av Den hellige ånd og begynte å snakke om Gud til dem rundt seg! Hvorfor tungetale? For å gjøre troen sterkere, for å være bedre rustet til å leve livet med Jesus. Det er akkurat som om Gud har gjort det veldig tydelig for oss at det nye livet med Han er ment til å være annerledes! Et nytt fokus: Hva vil du Gud? Og hjelp meg til å gjøre noe med det! Start med meg!

Bibelen legger ikke vekt på opplevelsen av det å bli ikledd kraft fra himmelen. Opplevelsen er individuell og varierer fra person til person. Men hensikten derimot – den er viktig! Den er den samme for alle: Å kunne fungere sammen med andre.

Ved Den hellige ånds hjelp står vi sammen gjennom tykt og tynt.

Bibelen sier at vi er døpt med en Ånd for å sammen kunne uttrykke Jesus her på jorden! Hva vil det si? At vi blant annet strekker oss for å beholde gode relasjoner med hverandre. At vi er raske til å tilgi og overbærende med tilkortkommenhet. At vi gleder oss over andres suksesser og deler sorger når noen mislykkes. Kort sagt; Ved Den hellige ånds hjelp står vi sammen gjennom tykt og tynt.

Lytt til: Grunnvollen: Dåp i den hellige ånd (introduksjon)

Jesus sa selv at han bare kunne gjøre det han så at Gud hans Far viste Ham. Jesus sa også at det var bedre for oss at han forlot denne verden så Den Hellige Ånd kunne komme. Hvorfor? Fordi Jesus var begrenset til en fysisk kropp her på jorden. Den Hellige Ånd er ikke det. Han kan være overalt og sammen med alle hele tiden – samtidig! Grensesprengende?! Ja, akkurat som livet med Gud er. Bibelen viser oss at vi ikke kan leve livet med Gud uten ved hjelp av Den hellige ånd.

Jeg råder dere til å leve i samsvar med deres nye liv i Den hellige ånd. Da vil du ikke gjøre det som din syndige natur krever. Den gamle syndige natur elsker å gjøre det som er ondt, som er det motsatte av det Den hellige ånd vil. Og Den hellige ånd gir oss lengsler som er motsatte av de som den syndfulle natur lengter etter. Disse to styrkene er i konstant kamp mot hverandre, og dine valg er aldri fri fra denne konflikten. (Gal 5,16-17, New Living Translation, min oversettelse.)