Fire sider ved å leve i lyset horisontal
Ditt liv med Den hellige ånd påvirker alt du gjør.

For oss som er kristne, er det helt avgjørende å ha et nært forhold til Den hellige ånd. Likevel er det mange som ikke helt forstår hva det innebærer. Hvem er han egentlig? Hvordan ser han ut og hva holder han på med? Og hvorfor er han så viktig for vårt liv som kristne?

Den hellige ånd er den tredje personen i Treenigheten. Dette visste du helt sikkert fra før. De fleste har til og med lært det i Religionsundervisningen på skolen, så vi bør kunne regne dette som barnelærdom. Men det er likevel ikke nødvendigvis så lett å skjønne seg på Den hellige ånd. Hvem er han egentlig? Hvordan ser han ut og hva holder han på med? For oss som er kristne, er det helt avgjørende å ha et nært forhold til Den hellige ånd. Likevel er det mange som ikke helt forstår hva det innebærer.

I Johannes Åpenbaring skriver Jesus brev til sju ulike menigheter, og i hvert enkelt brev avslutter han med den samme frasen. Han sier: “Den som har ører, hør hva Ånden sier til menighetene». Ved Den hellige ånd taler Gud til sin menighet, til alle tider. Men han taler ikke bare til forsamlinger. Hans livgivende ord går ut til alle dem som er villig til å høre. Som Jesus sa: “Mennesket lever ikke bare av brød, men av hvert ord som går ut fra Guds munn.” Ved Bibelen og ved Den hellige ånds tiltale, kan vi alle leve livene våre i kraft, kjærlighet og visdom, som Paulus skrev til Timoteus.

I Efeserbrevet, kapittel 1 sier Paulus at han ber om at vi må få lys til hjertets øyne, slik at vi får innsikt i håpet, i kallet og i arven vår, og for at vi skal forstå hvilken kraft som bor i oss. Vi har altså øyne i vårt indre. Men vi må også ha ører i hjertet. Ved vår ånd må vi kunne høre fra Den hellige ånd. Gud tar deg og livet ditt på alvor, og det betyr at han har tenkt å tale til deg. Og dersom du tar Gud på alvor, så betyr det at du har tenkt å høre etter. Den som har ører, hør hva Gud sier! Her og nå! I dag!

Har du erfaringer av at Gud har talt til deg? Av og til taler Den hellige ånd som en innskytelse eller en tanke, mens andre ganger er det veldig tydelig. For ikke lenge siden hadde jeg en underlig natt. Jeg våknet først halv fem og falt ikke inn i dyp søvn igjen. I flere timer etterpå var jeg i en lett søvn, der Den hellige ånd talte til meg hele tiden. Det er svært sjelden jeg opplever noe slikt, så dette var mer unntaket enn regelen. En annen gang våknet jeg med en helt konkret beskjed fra Den hellige ånd. “I dag skal du gjøre dette, Rune”. Så jeg stod opp og gjorde det jeg fikk beskjed om. Men aller mest taler Den hellige ånd ved innskytelser eller opplevelsen av fred. På denne måten kan vi være ledet av Ånden, nesten uten å være oppmerksomme på det.

Den hellige ånd ønsker altså å låne ørene våre, men dersom vi skal kunne følge det som Ånden sier, så må vi kjenne Den hellige ånd. Vi tror på treenigheten, der Den hellige ånd er en person i treenigheten. Han er en person, men kjenner du virkelig Den hellige ånd? Men hvordan skal jeg kunne bli kjent med Den hellige ånd? Jeg føler meg jo ikke helt sikker, er han der eller ikke. Er det Ånden jeg hører, eller er det bare mine egne tanker?

For 2000 år siden stod det fram en mann. Hans navn var Jesus, og etter at han var blitt døpt i vann kom Den hellige ånd over ham. Deretter gikk han ut og begynte å samle seg venner. Ofte startet han med å si; “Følg meg”. Han fikk en kjernegruppe på 12 menn, pluss mange flere, både kvinner og menn. De fulgte etter Jesus. Og ved å følge, ble de gradvis kjent med ham. De erfarte hvem han var. De hørte hans ord og så hans gjerninger. Noen ganger fikk de trøst, andre ganger irettesettelse. Men hele tiden ble de knyttet nærmere og nærmere til Jesus. De lærte ham å kjenne.

Etterhvert forklarte Jesus at han kom til å forlate dem. Han skulle ikke forlate disiplene farløse, men han ville sende dem det som var lovet, Den hellige ånd. Bibelen bruker ulike navn på Den hellige ånd. Vi kjenner ham blant annet som Talsmannen, Hjelperen, Trøsteren og Sannhetens ånd, men visste du at Den hellige ånd også kalles Kristi ånd, blant annet i Romerne 8. I Apostlenes gjerninger, kapittel 2 leser vi at Jesus ble satt på Den himmelske trone, ved Faderens høyre hånd. Han mottok Den hellige ånd fra sin Far og øste Ånden utover menneskene. Dersom du har mottatt Den hellige ånd, så har du altså mottatt Kristi ånd. Videre i Romerne 8 leser vi at Kristus bor i oss, dersom vi har Guds ånd. Vi kan altså ikke skille personene i treenigheten. Dersom du virkelig har blitt født på ny, så har Den hellige ånd flyttet på innsiden av deg, og på den måten har Kristus selv har tatt bolig der. Kanskje du tenker om deg selv at du bare er litt religiøs eller kanskje at du har en liten barnetro? Fint nok det, men det er på langt nær hele sannheten. Jesus har faktisk flyttet inn! Han bor der.

Dette gjør at Den hellige ånd benytter samme fremgangsmåte som Jesus gjorde. Vi må lære ham å kjenne ved å følge ham. På samme måte som disiplene vandret med Jesus, må vi lære å vandre med Den hellige ånd. Dersom du vandrer med Den hellige ånd, så vandrer du med Kristus. Og dersom du vandrer med Ånden, så vil han også tale til deg hele tiden. Den som har et trent øre vil høre hva han sier, men den som har et hardt og likegyldig hjerte, vil ikke fange det opp.

Jeg kjenner mennesker som hevder å være kristne, men som knapt nok har hørt om Den hellige ånd. Dette virker ubegripelig for meg. Det er nemlig ikke mulig å leve det kristne livet. Den eneste som kan leve det kristne livet, er Kristus. Den som åpner hjertet sitt for Den hellige ånd, vil oppleve at Jesus begynner å leve sitt liv på innsiden. Derfor er det så viktig at vi kjenner Den hellige ånd. For å lykkes best mulig i ekteskapet mitt, trenger jeg å kjenne Åndens stemme. Det samme gjelder om jeg vil ha det godt i vennskapene mine. Og skal jeg lykkes i oppdraget fra Jesus, så må jeg i hvert fall vite hva Den hellige ånd taler! Når vi leser i Apostlenes gjerninger, finner vi fraser som; “Da sa Ånden til Filip”, eller «Så rykket Den hellige ånd Filip opp”. I et senere kapittel sier Den hellige ånd: “Ta ut Barnabas og Saulus for meg, så de kan gå til den oppgaven jeg har kalt dem til.” Du skjønner, Ånden handler og Ånden taler! Han er jo talsmannen.

Ditt liv med Den hellige ånd påvirker alt du gjør. Som kristne ønsker vi å lese regelmessig i Bibelen. Men når du leser Bibelen, leser du da rent teknisk og teoretisk? Eller tar du deg tid til å la Den hellige ånd tale. Du kan lese en hel time i Bibelen og gå like dum videre i livet. Samtidig kan du bruke noen små minutter sammen med Ånden i Ordet, og det kan snu opp-ned, både deg og dine omgivelser. Du kan bruke timer i bønn, uten engang å berøre himmelens realiteter. Eller du kan be, ledet av Ånden, og på den måten binde og løse.

Du kan bruke mye energi på å forkynne evangeliet uten at noen blir berørt. Samtidig kan en enkel samtale ledet av Ånden bringe frelse til en venn. Ånden er svaret på det meste. Ånden og Orden kan ikke splittes opp. Du vet, Ånden bruker Ordet og ordet lærer oss å følge Ånden. Begge er like viktige!

Mange har en iboende trang etter å finne seg sterke ledere. Kvinner og menn med talegaver og liv som imponerer. I dag finner vi mange kristne ledere som har horder av disipler etter seg. På en måte er det fint, men samtidig er det litt skummelt. Jesus sier at vi ikke engang skal la noen kalle oss far. Derimot har vi alle fått Ånden som gjør at vi kan rope “Abba, Far”. Vi har én Far i himmelen, og ved livet i Ånden får vi åpenbaring om hvem vi virkelig er. Jeg ønsker ikke at mennesker skal følge meg på en feil måte. Drømmen er at hver eneste disipler først og fremst lærer seg å følge Ordet og Den hellige ånd. Grunnleggende sett er vi alle søsken. Jeg er en bror, og du er også en bror eller en søster. Vi tilhører hverandre og vi har en felles Far i himmelen. Gud jobber selvsagt gjennom autoritet, noe som uttrykkes i tjenestegaver, eldste og ulike nivå av lederskap. Likevel er vi i sannhet brødre og søstre for hverandre.

Se for deg at jeg ber for en kristen bror og at han opplever Guds kraft til helbredelse. Kanskje han blir imponert og tenker at jeg er noe spesielt, også begynner han å følge etter meg. Men jeg er fremdeles bare et menneske, og oppdraget til oss alle er å følge Jesus. Denne dynamikken har skapt så mange utfordringer i Guds menighet og har ført så mange på avveie fra et sunt disippelliv.

Dersom Den hellige ånd i meg gjør noe i ditt liv, så er det fremdeles Ånden som har gjort det. Med andre ord skulle det få deg til å følge Ånden. Dersom han gjør noe mektig i livet ditt, så skulle det få deg til å våkne opp og erkjenne at Gud er virkelig. Bestem deg for at du også skal leve sterkt for Gud! Da er du på sporet etter noe. Men det øyeblikket du følger mennesker, blir du fort en nikkedukke. Du blir egentlig hjelpeløs. Hva hvis mentorene eller ledestjernen din ikke er til stede? Eller hva hvis den du ser til, har et moralsk fall og ramler ut av tjeneste? Vi skal underordne oss autoritet i Guds hus, da Gud jobber gjennom mennesker. Men til syvende og siste er vårt disippelliv knyttet til én person, Jesus og Kristi ånd som leder oss fra innsiden.

De fleste av oss kjenner historien til Hans Nielsen Hauge. I april 1796 fikk han et møte med Gud og ble kalt til å “bekjenne Herrens navn for menneskene og formane dem til å omvende seg”. Gjennom et liv i store gjennombrudd for Guds rike, samfunnsbygging, lidelse og fengsel, ble evangeliet spredt nesten over hele landet vårt. På gravsteinen hans står det som var blitt så synlig gjennom livet hans: “Jeg har sverget troskap til Den hellige ånd.” Med andre ord, Hans Nielsen Hauge hadde besluttet at han alltid ville adlyde Den hellige ånd, uansett hva mennesker måtte si. Han gjorde det til et samvittighetsspørsmål å lytte til den lille stemmen fra Den hellige ånd. Det kan vi også gjøre. En bør selvsagt alltid lytte til mennesker rundt, men samvittigheten må til slutt trumfe de andre stemmene.

Måtte vi bli et Åndens folk. Et folk som sverger troskap til Den hellige ånd. Begynn å lek med tanken. Hva vil skje hvis Den virkelig får rom? At vi lærer Han å kjenne og virkelig lytter når Han sier “Følg meg”.

Jesus sa til disiplene sine: “Dere er mine venner, dersom dere gjør det som jeg befaler dere.” Det er med andre ord et litt spesielt vennskap vi inviteres til? Ja, men med Jesus er dette det eneste som fungerer. Og prinsippet er akkurat det samme i relasjonen til Den hellige ånd. Dess mer vi handler på det han sier, dess sterkere og varmere blir vennskapet. Jesus sa at hans mat var å gjøre sin himmelske fars vilje. Jesu lydighet i gjerninger, var som et fellesskapsmåltid mellom han og Gud. Han ble mettet i sin sjel. Slik er disippellivet for oss også. Vi lærer å være vár for Den hellige ånds røst, også øver vi oss på å adlyde. Det er dette som kalles visdom. Salmene 110 sier at Gudsfrykt er begynnelsen på visdom. Kilden til visdom er overgivelse til Gud og til hans vilje. Slik opplever vi stadig en dypere og sterkere relasjon til Den hellige ånd, og slik får vi selv også nyte de gode fruktene av vår lydighet.

La Den hellige ånd slippe til. Dersom du lever i synd, er det tid for å vende om. Gjør du det, kommer Ånden for å rense deg. Dersom du har det vanskelig og kjenner på håpløshet, så husk hva Paulus sa til Timoteus: “Gud gav oss Ånden som gir kraft, kjærlighet og visdom.” Dersom du har bitterhet, la Ånden vaske det bort. Slik Jesus har tilgitt deg, skal du tilgi din bror. Tillat Den hellige ånd å flyte rundt i hele ditt vesen og etablere en dyp og nær relasjon. Gi ham rom og lær deg å lytte når han taler. På denne måten blir det overflod i ditt eget liv og samtidig i Guds hus.