Mange oppfatter Den hellige ånd som en mystisk kraft. Men han er en person i treenigheten vi kan ha et nært og personlig forhold til. Det er grunnlaget for å høre hans stemme og fungere i hans gaver.

Selv om Jesus både var Gud og menneske da han levde i Israel, valgte han å leve et liv fullstendig avhengig av Den hellige ånd. Ånden skulle hjelpe han å utføre oppdraget han var sendt for å gjøre. Det skjedde lite i Jesu liv før han ble døpt i Jordanelva. Når han kom opp av vannet, åpnet himmelen seg og Ånden kom over Jesus. Straks ble han ledet av Ånden og begynte et liv i Guds kraft og ledelse. Det er dette som er å være salvet av Gud. Årsaken til alt Jesus gjorde var Den hellige ånd.

Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Sønnen kan ikke gjøre noe av seg selv, men bare det han ser sin Far gjøre. Det Far gjør, det gjør også Sønnen. (Joh 5,19)

Dette sitatet fra Jesus oppsummerer hvordan han levde. Han ventet ikke på gode ideer for hva han kunne finne på. Han handlet bare ut fra det Gud viste han. Jesus møtte mange ulike mennesker både på landsbygda og i byene. Han møtte mennesker langs veien, i måltider, fester og i diskusjoner med de religiøse lederne. Uansett hvem han møtte, var det Den hellige ånd som hjalp han til å høre hva Far ville.

Jesus fortalte disiplene at når han hadde reist tilbake til himmelen, kunne han sende talsmannen – Den hellige ånd (Joh 16,7). Og slik ble det. Ånden ble sendt for å fortsette det oppdraget Jesus hadde påbegynt. I møte med ufrelste, sykdom og lidelser kan vi høre Ånden fortelle det Far har bestemt for den situasjonen. Det er faktisk dette Bibelen beskriver som det normale livet for alle kristne etter pinsedag.

Vi kan leve slik Jesus levde

Evangeliene er derfor ikke bare historier om Jesu liv – de handler egentlig om oss. Vi kan leve slik han levde, fordi vi har den samme Ånd og kraft i oss. Jesus utfordrer oss til et hverdagsliv der Den hellige ånd lar oss høre Guds stemme. Slik kan det følgende sitatet av Jesus også gjelde oss:

Dette er ikke noe som krever at vi er ekstra intelligente, oppfinnsomme eller innflytelsesrike.

Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Den som tror på meg, skal også gjøre de gjerningene jeg gjør, ja, enda større gjerninger, for jeg går til Far. (Joh 14,12)

Dette er ikke noe som krever at vi er ekstra intelligente, oppfinnsomme eller innflytelsesrike. Da ville de fleste kommet til kort. Nei, her trenger vi å senke skuldrene og løfte hendene. Både være nøkterne og jordnære, men samtidig bruke tid i bønn og takk til Gud. Med andre ord – beina på bakken og hodet i himmelen.

Ikke ved makt og ikke ved kraft, men ved min Ånd, sier Herren over hærskarene. (Sak 4,6)

Heldigvis trenger vi ikke å vente i årevis på en stemme fra himmelen. Den hellige ånd har flyttet inn i oss. Derfor kan vi lytte til han, og gjøre de samme gjerningene som Jesus gjorde.

Lydighet mot Guds stemme

Ikke bare høre Guds ord. Du må gjøre det ordet sier. Hvis ikke vil du bare lure deg selv. (Jak 1,22 NLT, min oversettelse)

Det kan være lett å glemme det viktigste når vi opplever at Den hellige ånd hvisker noe i vårt indre: Å gjøre det han sier. Med andre ord – lydighet. Lydighet er kjærlighet i praksis med fokus på andre.

Jesu tjeneste kan egentlig oppsummeres i tre enkle steg. Han så – han hørte – han handlet. Den samme oppskriften kan vi bruke.

Ubetydelige innskytelser kan føre til at betydelige ting skjer

En liten enkel tanke kan faktisk bli et stort mirakel. «Ubetydelige» innskytelser kan føre til at betydelige ting skjer! Derfor er det ikke lurt å være for opptatt av hva andre mennesker vil mene om det du sier eller gjør. Da mister vi fort frimodigheten. Det er mye bedre å tenke på hva Jesus mener – han setter stor pris på at vi stoler på han.

Vår lengsel etter å leve slik driver oss inn i et fellesskap med han i hverdagen. Enten det skjer i samtaler og bønn, eller i lovsang og tilbedelse. Og når vi forstår hva Gud har på hjertet, trenger vi å være lydige.

Han vil hjelpe oss til å gjenoppdage hverdagen vår med alle de mulighetene Gud gir oss til å være Guds talerør til mennesker rundt oss.

Jeg tror at mange kristne ofte ber til Gud om ting han allerede har svart på. Ting han har gitt oss, som vi bare kan ta i bruk. For eksempel ber mange kristne om kraft til å være vitner. Men dette har Jesus allerede gitt oss ved Den hellige ånd (Apg 1,8). Kraften forløses først når vi begynner å vitne. Lydighet er altså nøkkelen til å pakke opp disse gavene. Den gjør oss oppmerksomme på Guds ledelse i hverdagen. Den hellige ånd vil vise oss hvem vi er og hva vi har fått (1 Kor 2,12). Han vil hjelpe oss til å gjenoppdage hverdagen vår med alle de mulighetene Gud gir oss til å være Guds talerør til mennesker rundt oss.

Når vi ber er det lett at vi forteller Den hellige ånd hva han skal gjøre. Men å bli ledet av Gud betyr egentlig at vi lar han fortelle oss hva vi skal gjøre. Og når han hvisker noe til oss, trenger vi å handle på disse små innskytelser. Dersom vi argumenterer og analyserer innskytelsene i hjel, mister vi kanskje en anledning Gud iscenesatte.

Et «gå-omkring-folk»

Jesus vandret nå omkring i alle byene og landsbyene. Han underviste i synagogene deres, forkynte evangeliet om riket og helbredet all sykdom og plage. (Matt 9,35)

La oss gjenoppdage hverdagen Gud egentlig har gitt oss.

Dette er ikke bare en beskrivelse av Jesus. Det handler faktisk om oss. Da du tok imot Jesus, fikk du ikke bare et nytt liv – du fikk faktisk hans liv. Kristne er ikke kalt til å være stille. Vi er et «gå-omkring-folk». Vi lever under en åpen himmel, som hører Guds stemme og gjør det han ber oss om.

La oss gjenoppdage hverdagen Gud egentlig har gitt oss. Det naturlige for en kristen er å være ledet av Jesus, ved Den hellige ånd som bor i oss.

Vår Herre Jesu Kristi nåde, Guds kjærlighet og Den hellige ånds samfunn være med dere alle! (2 Kor 13,13)