Ubetydelige innskytelser kan føre til at betydelige ting skjer

Ubetydelige innskytelser kan føre til at betydelige ting skjer