Å høre Åndens stemme – Er det Gud eller er det meg?

Sara, Maren og Elin forteller sine erfaringer rund det å høre fra Den hellige ånd.

Tre:enig?

Tre:enig? er vår spalte på Sennep.net hvor vi spør tre personer i ulike livssituasjoner hvordan de takler en gitt problemstilling eller spørsmål.

Silje

Sara (24), fysioterapistudent

Når Den heilage ande (DHA) talar kjem det alltid i forpakning av Åndens frukter. Han stiller seg heller aldri imot det Guds Ord seier. Åndens frukter er «… kjærlighet, glede, fred, tålmodighet, vennlighet, godhet, trofasthet, saktmodighet og selvtukt» (Gal 5,22-23). Han kan tale gjennom alle våre sansar og følelsar. Nokre gongar veldig tydelig, og andre gongar meir vagt.

Den Heilage Ande har talt til meg fleire gongar. Oftast har han talt gjennom bileter, tankar, undringar eller refleksjonar når eg til dømes ber, les i Guds Ord eller er i samtale med folk. Andre gongar har det vore tydelig gjennom draumar eller tydelige tankar etterfulgt av sterk magefølelse fylt av fred og varme.

Dåp i Den Heilage Ande var den viktigaste nøkkelen for meg til å bli kjent med stemma til DHA. Då vart det enklare å skilje mellom eigne tankar og når DHA talte. Slik vart det óg enklare å stole på DHA ledelse. Når DHA ledar oss forstår vi ikkje alltid hensikta bak, og det kan vere skummelt. Men ved å gå på hans ledelse kan vi lære meir av korleis han jobbar, og dermed enklare klare å stole på Han.

Men Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, 23 ydmykhet og selvbeherskelse. (Gal 5,22-23a)

Maren (20), geologistudent

Det å høre fra Gud kan være vanskelig og skummelt. Ånden kan tale til oss på så mange forskjellige vis, for eksempel gjennom drømmer, tanker og bilder. Jeg har flere ganger fått tanker eller bilder som jeg lurer på om er fra Gud, men har ofte avfeid det eller vært redd for at det bare er meg selv.

For meg ble det en nøkkel å huske på det som står i 2. Kor 5,15, om at vi ikke lever for oss selv. Å høre fra Gud handler ikke om hva du vil, men om hva Gud vil. Er du villig til å handle på det Gud taler til deg, uansett hva det måtte være? Det som hjalp meg i å høre fra Gud, var å gi slipp på meg selv og min egen frykt for å feile. Å være villig til å prøve selv om jeg var usikker. For om det jeg hører er fra Gud, hvem er jeg da til å la være å høre etter?

Jeg har erfart at det jeg hører ofte viser seg å være fra Gud, men har også erfart at det ikke er det. Jeg øver meg fremdeles i å høre Guds stemme og har erfart at jo mer du prøver, jo flinkere blir du til å gjenkjenne stemmen hans. Det handler om å ta ett og ett steg sammen med Gud.

Mats
 Men når sannhetens Ånd kommer, skal han veilede dere til hele sannheten. For han skal ikke tale ut fra seg selv, men si det han hører, og gjøre kjent for dere det som skal komme. (Joh 16,13)
Hildegunn

Elin (23), butikkmedarbeider

I 2019 møtte jeg flere som mente at man burde gå på bibelskole. Jeg var redd og sjenert, og hadde jeg gjort det da, ville det vært av en pliktfølelse.

Under tilbedelse, en gang, tenkte jeg plutselig for meg selv, «Jeg ønsker å gå på bibelskole,» og all frykt forsvant i samme øyeblikk. Jesus satt meg fri, og slik visste jeg at det var Ånden som hadde talt. Å gå på bibelskole ble kjempeviktig for troen min.

Ofte når folk tenker på det å høre Åndens stemme, tenker man, «Hva om det ikke var Åndens stemme jeg hørte?» Vi er redd for at vi bare hørte våre egne tanker og overtenker om ordet var fra Gud eller ikke, i stedet for å teste ordet ved å måle det opp mot Bibelen.

Hvis jeg får et ord til noen andre, men jeg er usikker på om det var Ånden eller ikke, og jeg ber og opplever at det ikke er uklokt å dele ordet, kan jeg si til personen at jeg ikke er sikker på om ordet var fra Ånden eller meg selv. Da har han eller hun ansvaret for å teste det. La oss ha en kultur av at vi kan prøve og feile i å bli bedre kjent med Ånden, fordi vi har nåde med hverandre, slik som Jesus har nåde med oss.

Vi har ikke fått verdens ånd, men den Ånd som er fra Gud, for at vi skal forstå hva Gud i sin nåde har gitt oss. (1 Kor 2,12)

TIL REFLEKSJON (ALENE eller i GRUPPER)

  • Les og mediter over disse versene:
    • Galaterne 5,22-23
    • Johannes 16,13
    • 1 Korinterbrev 2,12
  • Har du erfart og å høre fra Ånden, men ikke turt å dele det?
  • Hva sier disse versene om hvordan vi kan kjenne igjen Den hellige ånd?