Å være et tempel for Den hellige ånd

Arne_Olav_Roe_portrettbilde

Bibelen snakker om at vi skal være et tempel for Den hellige ånd (1 Kor 6,19). De som tar imot Jesus Kristus som Herre i livet og døpes i Den hellige ånd har Guds Ånd bolig i seg. Hva vil det egentlig innebære?

Hørt siste Alvorspraten? #61 – Israel og kaffeavtaler (Kjartan, Jon og Miriam)

Et tempel forbindes med noe herskapelig og overdådig. Jeg ser for meg et rom fylt av gull, som skal holdes hellig for Gud. Men Gud sier at det er oss, vanlige mennesker av kjøtt og blod, som er dette tempelet. At Den hellige ånd har tatt bolig i oss og kjøpt oss:

Vet dere ikke at kroppen deres er et tempel for Den hellige ånd som bor i dere, og som er fra Gud? Dere tilhører ikke lenger dere selv. Dere er kjøpt, og prisen betalt. Bruk da kroppen til Guds ære! (1 Kor 6,19-20)

Vi eier ikke lenger oss selv og blir bedt om å bruke kroppen til Guds ære. Wow! Veldig fort kjenner jeg at dette kan skape en bekymring: er jeg god nok? Min kropp og mitt sinn er da ikke i stand til å romme noe så hellig? Må jeg pugge hele Bibelen og aldri tenke noe dumt? Men å være et tempel ser litt annerledes ut enn som så.

Må jeg pugge hele Bibelen og aldri tenke noe dumt?

Selv om du har vært kristen i mange år og vært med i en menighet, må tempelet ditt stadig forfriskes og fornyes. Et hus trenger et nytt malingsstrøk fra tid til annen. Jo lenger du venter med å ta det, jo dårligere stand blir det på huset. Møblene kan også bli slitt og utdatert: har du tatt en sjekk om innholdet i huset ditt er godt? 

Når Bibelen sier at vi er et tempel, så er det ikke noe vi skal prestere for å bli det. Ved å ta imot Jesus som Herre er vi et tempel for Ånden. Gud har allerede ordnet det. Det vi heller skal ha fokus på er å gi rom for Den hellige ånd, slik at fruktene av det får spire. 

De rettferdige skyter opp som palmer, de vokser seg høye som sedrer på Libanon.

De er plantet i Herrens hus og blomstrer i forgårdene hos vår Gud. Ennå i alderdommen bærer de frukt. (Sal 92,13-15)

Så hvordan lever vi med Den hellige ånd i oss?

Noen ganger kjenner vi kanskje at Den hellige ånd taler til oss, at den minner oss på mennesker eller gir oss retning i et veivalg. En liten jente sa til meg en gang, Sara, du kan jo bare spørre Gud – og det tror jeg på! 

Ved å ta imot Jesus som Herre er vi et tempel for Ånden.

Den hellige ånd taler også gjennom Bibelen og det er godt å ha for vane å lese i Guds ord. Når vi lever med Den hellige ånd vil måten den taler til oss på bli tydeligere og mer gjenkjennelig jo mer tid vi bruker sammen med Ånden og jo mer vi kjenner Guds ord. Det er som et vennskap som må dyrkes over tid. 

Men Talsmannen, Den hellige ånd, som far skal sende i mitt navn, skal lære dere alt og minne dere om alt det jeg har sagt dere. (Joh 14,26)

Jesus er hjørnesteinen

Å være et tempel for Gud handler også om å leve i lyset. Om vi har synd vi vet om er det akkurat som å slå av lyset, og håpe at ingen får med seg hemmeligheten som ligger der i mørket. Men Gud vil at vi bekjenner vår synd og han vil rense oss for alt urett.

Les Thea, Jon Steinar og Arne Olav sine svar i Tre:enig? Slik møter jeg økt polarisering

De fleste av oss opplever fristelser, svakheter og relasjoner og ting i livet vi syns er vanskelig. Men å være et tempel handler ikke om å være upåvirket og slippe unna alt dette. 

Slipp venner inn i det du kjemper med. De kan være med å rydde opp i huset og sammen kan dere be om at Gud skal hjelpe oss.

Menigheten fungerer som et robust nabolag av mennesker

Gud har ikke tenkt at dette er noe vi ene og alene skal klare selv. Han sendte sin sønn til soning for oss fordi vi nettopp ikke klarer oss selv. For ingen av oss er perfekte eller klarer å leve et liv uten feil. Vi kommer til kort og derfor er det så viktig hvilket fundament huset ditt står på.

Derfor er dere ikke lenger fremmede og utlendinger. Nei, dere er de helliges medborgere og Guds familie. Dere er bygd opp på apostlenes og profetenes grunnvoll, med Kristus Jesus selv som hjørnesteinen. Han holder hele bygningen sammen, så den vokser til et hellig tempel i Herren, og i ham blir også dere bygd opp til en bolig for Gud i Ånden. (Efeserne 2,19-21)

Det er ikke et hvilket som helst hus vi fungerer som, men et hus som bygges opp for Gud. Det er Jesus Kristus som holder hele huset sammen, det er i ham vi er satt sammen. Menigheten fungerer som et robust nabolag av mennesker som er satt sammen, med samme fundament og husene vokser i tråd med Guds plan. 

Dette gir meg tro på at det jeg har, er verdifullt. At jeg er en viktig del av Guds familie. At huset mitt er satt sammen med Jesus som hjørnestein gir meg tro for å trå ut i det ukjente, for jeg har Jesus med meg. Det betyr at når stormen kommer så kan jeg stole på at huset holder seg oppe. At når jeg kommer til kort så har jeg Jesu nåde og kraft til å reise meg igjen. At grunnmuren min enda står uansett hvor mange ganger det stormer. 

Les også: Snakk med Gud om barna dine (Marte Askeland Skjelvik)