«Jeg fikk med meg en sunn bevissthet om at det var synd i livet mitt.»
– Kjartan Ørnes –

Når syndet Kjartan sist? Er noen synder større enn andre? Er det mulig å leve syndfritt? I denne episoden snakker Kjartan og Reza om synd. 

Tema og spørsmål i denne episoden:

  • Hvilke ord på gresk brukes for synd?
  • Hvorfor måtte Jesu dø på korset?
  • Hva er forholdet mellom det å være en synder og det å være Guds barn?
  • Omtaler vi noe om synd hvor Bibelen egentlig gir oss frihet til å følge vår samvittighet?

Sitater fra episoden:

«Vi er kalt til å besmitte jorden med Guds hellighet.»
– Kjartan Ørnes – 

«Vi er kalt til å herske over synd og seire i livet.»
– Reza Mohammadi – 

«Jesus ble kalt for syndernes venn.»
– Reza Mohammadi – 

«Identiteten min er ikke en «synder», men en ny skapning.»
– Kjartan Ørnes – 

«Synd er å bomme på målet.»
– Kjartan Ørnes – 

«David ba: Ransak hjertet mitt, Gud!»
– Kjartan Ørnes – 

Sentrale bibelvers i denne episoden

1 Mos 4,6-7
Herren sa til Kain: «Hvorfor er du harm, og hvorfor ser du ned? Hvis du vil gjøre det gode, kan du se opp, men hvis du ikke vil gjøre det gode, ligger synden klar ved døren. Den ønsker makt over deg, men du skal herske over den.»

Matt 23,15
Ve dere, skriftlærde og fariseere, dere hyklere! Dere drar land og strand rundt for å vinne en eneste proselytt, og når dere lykkes, gjør dere ham til en som fortjener helvete dobbelt så mye som dere selv.

2 Kong 21,10-11
Da talte Herren gjennom sine tjenere profetene. Han sa: Fordi Juda-kongen Manasse har gjort disse avskyelige handlingene, har han overgått alt det amorittene før ham gjorde. Med sin avgudsdyrkelse forledet han også judeerne til synd.

1 Joh 2,1
Mine barn, dette skriver jeg til dere for at dere ikke skal synde. Men om noen synder, har vi en talsmann hos Far, Jesus Kristus, Den rettferdige.

Rom 15,5-7
Én gjør forskjell på dager, en annen holder alle dager for like. La enhver være fullt overbevist om sitt syn. Den som legger vekt på bestemte dager, gjør det for Herren, og den som spiser, gjør det for Herren, for han takker Gud. Og den som ikke spiser, gjør det for Herren og takker Gud. For ingen av oss lever for seg selv, og ingen dør for seg selv.

Rom 6,23
Syndens lønn er døden, men Guds nådegave er evig liv i Kristus Jesus, vår Herre.

Joh 8,44
Dere har djevelen til far, og dere vil gjøre det deres far ønsker. Han har vært en morder fra begynnelsen av og står utenfor sannheten, for det finnes ikke sannhet i ham. Når han lyver, taler han ut fra sitt eget, for han er en løgner og løgnens far.

Programledere:

Kjartan Ørnes

Kjartan Ørnes

Kjartan er gift med Mari Helene og far til tre. Han jobber i Kristent Fellesskap Oslo og er i tillegg med i redaksjonen i Sennep. Kjartan er distre, og har mistet flere flyavganger og bilnøkler. Ved en anledning klarte han å låse inn samme bilnøkkel to ganger på samme dag. Med samme politibetjent som hjalp han begge gangene…

Reza Mohammadi

Reza Mohammadi

Reza er gift med Stine og bor i Oslo. Han jobber i Kristent Fellesskap Oslo, og har bakgrunn som sivilingeniør.