AP#36Horisontal
«Men det er ikke alt jeg orker å bruke tid med Gud. Det er ikke alltid jeg orker å lese Bibelen.»

Dødssynd nr 6: LATSKAP. En uvilje mot å gjøre vanskelige ting, velge minste motstands vei, og å ikke utnytte potensialet sitt. Hvilke uttrykk får det i livene våre, og hva skal vi gjøre med det?

Truls irriterer seg over at Åse ser på TV mens han tømmer oppvaskmaskinen.

Tema og spørsmål i denne episoden:

  • Hva er latskap? Og hvordan er det annerledes fra hvile?
  • Hva er motgiften til latskap?
  • Hva gjør man når man føler at det kun er en selv som gjør husarbeidet?

Sitater fra episoden:

«Frelsen fra fortapelsen, det å ta imot Guds gave, handler ikke om du er lat eller ikke. Det er bare noe som Gud gjør suverent. Han gir oss det. Men så er spørsmålet om hva du gjør med den gaven. Blir du bare …’Ja, jeg har himmelbilletten, så nå setter jeg meg hjemme og venter på at Jesus skal komme igjen eller at jeg skal bli tatt hjem til himmelen’?»
– Kjartan Ørnes –

«Jeg pusser opp kjøkkenet nå og skulle henge opp skapene på veggen. Jeg sleit med å finne noe å henge det i. Da er det en måte å gjøre det på hvor man slurver. Man gjør det lett og blir ferdig med det. Så kan konsekvensen være at de skapene faller ned på et barn, og er livsfarlig fordi man gjorde en dårlig jobb.»
– Jon Lilienberg –

«Det går inn på åndelige disipliner vi har snakket om. Bibel og bønn og faste. Det handler egentlig om å orke å gjøre det.»
– Kjartan Ørnes –

«Jeg orker ikke. Eller plutselig så har jeg ansvar for folks åndelige vekst. Eller jeg kjenner jeg blir helt … Ja, altså, der kommer sikkert menigheten inn og hjelper til. Men uansett, det er bare å skulle investere i mennesker. Jeg orker ikke.»
– Miriam Højklint –

«Hvis du har et perspektiv på livet at nå skal jeg jobbe hardt for å stille meg sjøl i en situasjon der jeg kan … Å bruke tida mi på mer spesifikke Guds rike-oppgaver. Hvis du har et kall, da, så er det jo en veldig fin ting. Men motivasjonen din er at jeg skal jobbe til jeg blir 35, og da skal jeg ha så mye penger at jeg bare kan nyte livet og hoppe rett inn i grådighet eller fråtseri som vi har snakket om, å bare tenke på meg selv…»
– Kjartan Ørnes –

«75 % av de kristne i USA svarer at de ikke får til å oversette søndagen til mandagen.
Det de hører på gudstjenesten, det livet der, får de ikke til å ta med seg inn i jobben.»
– Kjartan Ørnes –

«Ja, men det er en sånn uvilje og en motstand mot å gjøre vanskelige ting. Mot å se noe framgang. Og det er også en åndelig kamp det er. Det er ikke bare selvdisiplin som skal til, men jeg tror kanskje en åndelig krig også. At vi må be til Gud og stole på ham.»
– Jon Lilienberg –

«Ja, og at ekte hvile ikke er latskap, men det er å søke Gud, finne den freden.
For vi tenker fort ‘hvile’, jeg skal se en TV-serie. Jeg må ha noe å koble ut med. Men ekte hvile er kanskje det å sette av tid til Gud, og det kan oppleves litt anstrengende og krevende.»
– Kjartan Ørnes –

«Du er redd for å bare ta på deg to verv, liksom, så tenker du at du kreperer under den byrden. Men mennesker … Vi kan jobbe hardt. Og vi kan jobbe lenge og intensivt uten å bli utbrent. Utbrent blir du når du står i dårlige og krevende relasjoner over lang tid, eller hvis du står med ansvar for ting som du ikke er kvalifisert for. Du skal gjøre ting som du ikke kan lenge. Da blir du utbrent.»
– Jon Lilienberg –

Sentrale bibelvers i denne episoden

Matteus 25, 14-30:

«Det er som med en mann som skulle dra utenlands. Han kalte til seg tjenerne sine og overlot dem alt han eide: En ga han fem talenter, en annen to og en tredje én talent – etter det hver enkelt hadde evne til. Så reiste han.

Han som hadde fått fem talenter, gikk straks bort og drev handel med dem og tjente fem til. Han som hadde fått to talenter, gjorde det samme og tjente to til. Men han som hadde fått én talent, gikk og gravde et hull i jorden og gjemte sin herres penger.

Da lang tid var gått, kom tjenernes herre tilbake og ville holde regnskap med dem. Han som hadde fått fem talenter, kom fram og hadde med seg fem til og sa: ‘Herre, du ga meg fem talenter; se, jeg har tjent fem talenter til.’ Herren hans svarte: ‘Bra, du gode og tro tjener! Du har vært tro i lite, jeg vil sette deg over mye. Kom inn til gleden hos din herre!’ Også han med to talenter kom fram og sa: ‘Herre, du ga meg to talenter; se, jeg har tjent to til.’ Herren hans svarte: ‘Bra, du gode og tro tjener! Du har vært tro i lite, jeg vil sette deg over mye. Kom inn til gleden hos din herre!’

Så kom også han fram som hadde fått én talent, og sa: ‘Herre, jeg visste at du er en hard mann, som høster hvor du ikke har sådd, og sanker hvor du ikke har strødd ut. Derfor ble jeg redd og gikk og gjemte talenten din i jorden. Se, her har du ditt.’ Men herren svarte ham: ‘Du dårlige og late tjener! Du visste at jeg høster hvor jeg ikke har sådd, og sanker hvor jeg ikke har strødd ut. Da burde du ha overlatt pengene mine til dem som driver med utlån, så jeg kunne fått dem igjen med renter når jeg kom tilbake. Ta derfor talenten fra ham og gi den til ham som har de ti talentene! For den som har, skal få, og det i overflod. Men den som ikke har, skal bli fratatt selv det han har. Og kast den unyttige tjeneren ut i mørket utenfor, der de gråter og skjærer tenner.’»

Forkynneren 10,18:

«Der dovenskap rår, siger taket,
og sitter en med hendene i fanget,
drypper det inn i huset.»

2. Tessaloniker 3,6-8 og 13

«Vi pålegger dere, søsken, i vår Herre Jesu Kristi navn: Hold dere unna alle søsken som ikke holder orden på livet sitt og ikke retter seg etter den overlevering dere mottok fra oss. 7 Dere vet selv hvordan dere skal følge vårt eksempel. For vi levde ikke et latmannsliv hos dere, 8 og vi fikk heller ikke mat hos noen uten å betale. Vi arbeidet natt og dag, vi strevde og slet for ikke å bli til byrde for noen av dere. […] Men dere, søsken: Bli ikke trette av å gjøre det som er rett og godt!»

Kolosserne 3, 23:

«Alt arbeid skal dere gjøre helhjertet, for det er Herren og ikke mennesker dere tjener.»

Programledere:

Kjartan Ørnes

Kjartan Ørnes

Kjartan er gift med Mari Helene og far til tre. Han jobber i Kristent Fellesskap Oslo og er i tillegg med i redaksjonen i Sennep. Kjartan er distre, og klarte ved en anledning å låse inn samme bilnøkkel to ganger på samme dag. Med samme politibetjent som hjalp han begge gangene…
Miriam Højklint

Miriam Højklint

Miriam er Senneps egen SoMe-ansvarlig og kan også gå under tittelen Creative Director når hun føler for det. Blant sine mange bragder har Miriam blant annet spilt piano for selveste Jens Stoltenberg.
Jon Lilienberg

Jon Lilienberg

Jon er gift med Elina, og sammen har de 2 sønner. Ved siden av å jobbe i Kristent Fellesskap Oslo, er han sykepleier og jobber på sykehus i et akuttmottak. Han har bodd i en kassebil, vært misjonær i Sør-Afrika, og ett av hans drømmer og mål i livet er å ha sin egen badstue.