AP#36Horisontal
«Så vi har et samfunn som kaller godt for ondt og ondt for godt, men jeg er enig at det er mange former for stolthet som jeg også syns er bra.»

I denne episoden snakker vi om STOLTHET. Hva er problemet med stolthet og kan man være stolt på en god måte? Åse rekker akkurat bussen, men møter en sint billettkontrollør.

Tema og spørsmål i denne episoden:

  • Hva er stolthet, og hvorfor er det en dødssynd?
  • Hva kan man gjøre for å ydmyke seg?
  • Er det vits i å diskutere med billettkontrollen?

Sitater fra episoden:

«Du beskriver djevelen som en som ville opphøye seg selv fordi han var stolt. Så ser vi i Filipperne 2, i Kristushymnen, hvor Jesus ydmyker seg selv og stiger ned og gir avkall på alt det han har rett på, alle rettighetene sine, og blir lydig til døden på et kors av kjærlighet, da.»
– Jon Lilienberg –

«Jesus kaller oss egentlig til å spille et helt annet spill. Han kaller oss ut av spillet, som er liksom all den derre kampen og knivinga om prestisje og posisjon i samfunnet vårt og hva som er status. ‘Det imponerer ikke meg’, sier Gud.»
– Jon Lilienberg –

«Men jeg tror at vi i Norge, i hvert fall i min oppvekst, så tror jeg at av og til det har blitt for mye fokus på at du ikke skal være stolt.»
– Kjartan Ørnes –

«Også er det en slags guddommelig plagiat. Hvordan vi tar ære for den som Gud egentlig skulle hatt. For ting som vi later som at vi har fått til selv. Det kan godt hende vi har jobba og fått til og klart å lære våre ting og bli bra på ting. Men både vår arv og vårt miljø har vi fått av Gud, er en gave fra Gud. Og vi skryter av de tinga som vi er bra på, som om det var vi som hadde skapt oss selv. Men det er jo Gud som har skapt oss, og vi må anerkjenne det.»
– Jon Lilienberg –

«Man får dårlige relasjoner. For at man ikke er villig til å si unnskyld eller være ydmyk i møte med andre mennesker, rett og slett.»
– Miriam Højklint –

«Ja, jeg tror jeg hadde slitt veldig med å være militæret f.eks. Jeg hadde ikke likt at noen skulle fortelle hva jeg skulle gjort. Og jeg vet ikke om det er stolthet, eller om jeg liker bare å bestemme sjøl. Men jeg hadde taklet det skikkelig dårlig. Eller det hadde vært en lang runde med bare å ydmyke meg og bare ‘OK, jeg må bare gjøre det de forteller at jeg skal gjøre’.»
– Miriam Højklint –

«Da jeg ble kristen også, var en av de store tingene som var vanskelig for meg å gi slipp på, eller å innfinne meg med helt, var forholdet til Guds ord som en autoritet. Når jeg ikke skjønte det, når det liksom ikke ga mening for meg- jeg husker den første bibelen jeg hadde så  skrev jeg kommentarer, sånn ‘bullshit’ skrev jeg, når jeg så ting som jeg ikke var enig i. Der har Gud jobba i meg og hjelpa meg å kunne gi det til ham.»
– Jon Lilienberg –

«Jeg tror for min del, der jeg blir ydmyk, er å være sammen med Gud. For da skjønner jeg hvor stor han er, og hvor mye man har fått, og hele den biten der. Det er jo ofte svaret vi føler vi gir til alle disse dødsyndene. Men jeg tror jo det er noe med det, da.»
– Miriam Højklint –

«Kanskje det er en ting man kan praktisere litt for å hjelpe en med motivene? At man prøver å gjøre ting uten at folk andre enn Gud vet om det.»
– Jon Lilienberg –

«David i Salme 69, så sier han  «Jeg ydmyket min sjel med faste.» Jeg tenker meg at David, som er flott og har et image av at han er stor og sterk og får til ting, så ble det en måte for han å gå imot stoltheten ved å ydmyke seg ved å faste, ved å bli svak, ved å begrense seg selv.»
– Jon Lilienberg –

Sentrale bibelvers i denne episoden

Filipperne 2, 6-11 (Kristushymnen):

«Han var i Guds skikkelse
og så det ikke som et rov
å være Gud lik,
men ga avkall på sitt eget,
tok på seg slaveskikkelse
og ble mennesker lik.

Da han sto fram som menneske,
fornedret han seg selv
og ble lydig til døden, ja, døden på korset.
Derfor har også Gud
opphøyd ham til det høyeste
og gitt ham navnet over alle navn.

I Jesu navn skal derfor
hvert kne bøye seg,
i himmelen, på jorden og under jorden,
og hver tunge skal bekjenne
at Jesus Kristus er Herre,
til Gud Faders ære!»

Programledere:

Kjartan Ørnes

Kjartan Ørnes

Kjartan er gift med Mari Helene og far til tre. Han jobber i Kristent Fellesskap Oslo og er i tillegg med i redaksjonen i Sennep. Kjartan er distre, og klarte ved en anledning å låse inn samme bilnøkkel to ganger på samme dag. Med samme politibetjent som hjalp han begge gangene…
Miriam Højklint

Miriam Højklint

Miriam er Senneps egen SoMe-ansvarlig og kan også gå under tittelen Creative Director når hun føler for det. Blant sine mange bragder har Miriam blant annet spilt piano for selveste Jens Stoltenberg.
Jon Lilienberg

Jon Lilienberg

Jon er gift med Elina, og sammen har de 2 sønner. Ved siden av å jobbe i Kristent Fellesskap Oslo, er han sykepleier og jobber på sykehus i et akuttmottak. Han har bodd i en kassebil, vært misjonær i Sør-Afrika, og ett av hans drømmer og mål i livet er å ha sin egen badstue.