På et kjøpesenter kom Ingrid Olsen i prat med noen som skulle amputere foten. Det ble en anledning for Guds inngripen.