Våre sykdommer tok han, våre smerter bar han. (Jes 53,4)

Våre sykdommer tok han, våre smerter bar han. (Jes 53,4)