Ånden gjør evangeliet nært og levende for oss. Det som er objektive sannheter blir erfarte realiteter. Det gjør at vi blir varmere, gladere, friere og sterkere på alle livets områder.

Da jeg vokste opp trodde jeg at det å være åndsfylt var å være livsfjern. Jeg hadde hørt skrekkhistorier fra pinsemøter der folk oppførte seg underlig og virket utenfor kontroll. Når jeg leste Bibelen, fant jeg ut at Jesus både var åndsfylt og jordnær.

Hungeren etter dette livet vokste mer og mer etter hvert som jeg leste. Da jeg ble mer kjent med disse tungetalende kristne i tenårene, ble jeg både begeistret for den livsnærheten mange hadde og den iveren de viste i å be og lese Guds ord. Samtidig må jeg innrømme at jeg møtte noen skikkelige svermere som gjorde meg skeptisk.

andsfylt og jordnar - sitatbilde

Da jeg litt senere ble døpt i Ånden skjedde det utrolige som Paulus skriver om i Romerbrevet: jeg ble lydig mot Jesus av hjertet (Rom 6,17). De kristne sannhetene ble ikke bare noe utenfor meg som jeg har blitt opplært til. De ble til ekte liv. Jeg ble overgitt med hele meg, og kunne utvikle et vennskap med Jesus.

Ånden er ikke noe å være redd for

Dessverre er det mange kristne som er usikre og engstelige for det som har med Den hellige ånd å gjøre. Der Ånden fungerer er det ikke kaos og uorden (1 Kor 14,31-32). Åndens nærvær gjør folk gladere og mer opptatt av Jesus.

Lytt til: Vekkelsen starter i deg del 1 (med Rune Ørnes)

Det er derfor en konstruert konflikt når noen sier det å være opptatt av Ånden gjør at en mister fokus på Jesus. Å være fylt av Ånden gjør at vi blir kjent med Jesus som Herre og Gud som Far.

Slipp Ånden til

Noen tenker på tungetale straks Den hellige ånd blir nevnt. Selv om tungetale er viktig, blir det altfor snevert. I Jesu undervisning om Ånden i Johannes evangelium kapittel 14 til 17 er dette tydelig. Der viser Jesus hvordan Ånden gjør at vi får et nært fellesskap med den levende Gud.

Åndens nærvær gjør folk gladere og mer opptatt av Jesus.

Det er fantastisk å kunne kalle Skaperen av himmel og jord for Pappa (Rom 8,15-16). Det å forholde seg til Guds storhet og hellighet, og samtidig erfare Guds nærhet, er noe av det fantastiske som Den hellige ånd gjør i oss, og som er unikt med kristendommen.

Ånden gjør oss til ett

På pinsedag ble tolv individualister forvandlet av Den hellige ånd til et fellesskap som fungerte sammen. Ånden viser oss at vi som Guds barn er en kropp og at Jesus er Herre. Når vi skjønner dette er grunnlaget lagt for et velfungerende kristent fellesskap.

Guds kjærlighet er utøst i våre hjerter ved Den hellige ånd.

Da blir vi ferdige med selvfokus og selvhevdelse. Vi innser verdien av og behovet for andre kristne, fordi vi får åpenbaring om at menigheten er Jesu kropp. Andre kristne ikke bare et instrument for mine ambisjoner eller noen vi treffer på et møte i ny og ne. Vi blir venner og medarbeidere for den samme Herre, og uttrykker hvem Gud er gjennom måten vi fungerer sammen på.

I brevet til galaterne skriver Paulus om Åndens frukt (Gal 5,22). Det har veldig mye med måten vi omgås andre på og viser sann nestekjærlighet. Det er snakk om glede, fred, overbærenhet, vennlighet, trofasthet, ydmykhet og selvbeherskelse.

Les også: Hvem er Gud? (Arne Olav Røe)

Alt dette er fantastiske egenskaper som Ånden lar vokse fram i våre liv. Det innebærer at vi blir mer livsnære, mer i stand til å bry oss, lettere å omgås med, og mer i stand til å fungere på lag med andre. Med en slik åpenbaring av Ånden vil Jesu bønn (Joh 17,20-23) om at vi alle må bli ett erfares mellom oss, og Jesu befaling til oss vil oppfylles (Joh 13,34-35).

Ånden gjør oss varmere

Paulus sier at Guds kjærlighet er utøst i våre hjerter ved Den hellige ånd (Rom 5,5). Det innebærer at vi elsker Gud, oss selv og våre medmennesker på en ny måte når Ånden fyller oss. Vi elsker på tross av hvordan folk behandler oss.

Vi blir ekte medmennesker som viser Guds kjærlighet i praksis.

Paulus opplevde denne kjærligheten så sterkt at han gjorde alt for at mennesker skulle få del i evangeliet (2 Kor 5,14-15). Han hadde en indre drivkraft som gjorde at han delte evangeliet om Jesus. Han var ferdig med å spille på plikt- og skyldfølelse når han ville inspirere andre kristne til å dele evangeliet. Han var drevet av noe sterkere enn all menneskefrykt: Kjærligheten til Jesus utøst av Den hellige ånd.

Les også: Hva er dåp i Den hellige ånd? (Per Arne Gjerde)

Det er en sammenheng mellom fylde av Den hellige ånd og frimodighet til å dele evangeliet med andre slik at mennesker tar imot (Apg 4,31). Vi blir ikke slitsomme selgere som vil prakke noe på andre, men vi blir ekte medmennesker som viser Guds kjærlighet i praksis. Åndens frimodighet og kjærlighet gjør at mennesker blir møtt av Gud.

Bli fylt av Ånden!

Bibelen oppfordrer oss stadig til å bli fylt av Ånden (Ef 5,18). Åndsfylte kristne er tiltrekkende, livsnære, glade og fulle av kjærlighet og medfølelse. Det er ikke rart at Jesus ba disiplene vente med å møte verden til de var døpt av Den hellige ånd (Apg 1,4-5). Han visste hva som ville skje når de ble fylt av Ånden. Men vi slipper å vente. Ånden er gitt, og vi kan drikke av Ham slik at vi blir styrket og fylt opp så det strømmer ut til andre.

(Teksten ble opprinnelig publisert i FOLK 3-2007)