Har du tenkt på hvordan Gud har gitt oss et liv med så utrolig mange rike dimensjoner? Hver enkelt av oss er skapt forskjellig og med unike evner og forutsetninger.