Arne Olav Røe

Arne Olav er familiemann, trønder, barnefotballtrener, daglig leder i Kristent Nettverk og redaktør for Sennep.net. Han blir lett rørt når han hører nasjonalsanger og julesanger.
Fem trospraksiser for neste generasjon kristne

Fem trospraksiser for neste generasjon kristne

Kristendommen har gått fra å være en stor del av majoritetskulturen, til å bli en minoritet med mindre innflytelse i samfunnet. Og i en kultur som preges av digitalt innhold som selvsikkert proklamerer sitt eget budskap, er vi nødt til å ruste neste generasjon disipler til å bli motstandsdyktige. Hvordan kan vi hjelpe de som vokser opp i dag til å finne sannheten, friheten og meningen med det å si ja til Jesus?

Justice – Guds rettferdighet i verden #3 Distributiv rettferdighet

Justice – Guds rettferdighet i verden #3 Distributiv rettferdighet

I forrige episode snakket jeg om den retributive rettferdigheten, altså prosessen rundt hvordan Gud erklærer mennesker rettferdige for han. Det vi kaller rettferdiggjørelse ved tro, bare sagt med litt andre ord enn du kanskje har hørt før.
Men det er mer enn dette. Det er ikke bare sånn at vi blir rettferdiggjort og frelst til et kristent liv hvor vi bare tilpasser oss miljøet vi er en del av. Nei, vi blir frelst til å leve et rettferdig liv.
Da beveger vi oss over til den andre dimensjonen av Guds rettferdighet, nemlig den distributive rettferdigheten hos Gud.

Justice – Guds rettferdighet i verden #4 Restorativ rettferdighet & wokeideologi

Justice – Guds rettferdighet i verden #4 Restorativ rettferdighet & wokeideologi

I første episode av denne serien så vi på at drivkraften bak Black Lives Matters, Pride-ideologien og andre rettighetskamper for marginaliserte grupper handler om filosofiske synspunkter på hva som er rettferdig. Og at disse retningene henter en del inspirasjon fra et bibelsk verdensbilde og syn på rettferdighet, samtidig som de tar ombord andre ideologiske strømninger også, sånn som nymarxisme og utilitarisme.
I denne fjerde episoden vil jeg gå inn på den siste av de tre hovedlinjene i Bibelens budskap om rettferdighet, nemlig den restorative rettferdigheten. Og til slutt i episoden vil jeg kommentere wokeideologien og grensegangen til den bibelske forståelsen av rettferdighet.

Justice – Guds rettferdighet i verden #5 Anvendt rettferdighet: penger, makt og mennesker

Justice – Guds rettferdighet i verden #5 Anvendt rettferdighet: penger, makt og mennesker

Vi har kommet til siste episode i denne serien. Jeg har i fire episoder prøvd å utbrodere Bibelens budskap om rettferdighet, slik at vi som kristne forstår at vi har et avgjørende bidrag i å bygge en rettferdig verden i det 21. århundret. I denne episoden, som er en slags epilog, vil jeg kommentere tre av de viktigste parameterne for å skape et rettferdig samfunn, nemlig forholdet til penger, makt og mennesker.