Det er mange unge med et kall fra Gud i landet vårt, uten åndelige mødre og fedre å gå til. Det er unge med mange spørsmål og stor frustrasjon.