Dersom vi som moderne nordmenn starter på bar bakke med å tolke naturen vi lever i, kan oppgaven virke tvetydig.