Forfatter: Hanne Eskeland

Ble Jesus også sliten?

Jeg vet ikke om du har det samme bildet av Jesus som jeg har, men kanskje ser du også for deg en mild, upåvirket og rolig vismann. Jeg tar meg selv i å forestille meg en fyr som helt naturlig og uanstrengt hadde livet på stell. At Jesus hele tiden levde i fullstendig balanse med seg selv og andre. Det er lett å tenke at hvis jeg bare hadde vært mer som Jesus, hadde livet vært enklere. Da hadde jeg vært en ”bedre” kristen. Jeg hadde ikke latt meg stresse av omstendighetene mine. Jeg hadde ikke blitt lei og...

Les mer