Det er ikke alle gitt å være en William Wilberforce, Hans Nielsen Hauge eller en Florence Nightingale. Det er likevel ofte nettopp slike historier unge kristne får høre, når vi snakker om kristnes samfunnsengasjement.