Vi kan alle ha områder i livene våre som fremdeles ligger i mørket, hvor Jesu lys ikke har fått sluppet til. Gud ønsker gjøre oss mer lik Jesus, men da må vi slippe han til. Slik lar vi Guds lys komme inn i livene våre.