Vi har et ansvar for de barna Gud betror oss. Hvordan kan vi fostre dem slik at de ønsker å følge Jesus i livet sitt?