Noralv Askeland

Noralv er gift med Tone. Noralv var i mange år pastor i Kristent Fellesskap Bergen, før han og Tone reiste ut som misjonærer til Filippinene i 2004. Han kobler gjerne av med en god fotballkamp.
Lederskap #5 Evangelister, hyrder og lærere

Lederskap #5 Evangelister, hyrder og lærere

Jesus gjorde to ting etter at han for opp til himmelen: Han sendte Den hellige ånd, og han ga gaver til menigheten. Disse gavene apostler, profeter, evangelister, hyrder og lærere. Hver generasjon trenger disse tjenestegavene for å vokse til modenhet i Kristus. Her er andre del av Noralv Askelands introduksjon om tjenestegaver.

Lederskap #4 Apostler og profeter

Lederskap #4 Apostler og profeter

Jesus gjorde to ting etter at han for opp til himmelen: Han sendte Den hellige ånd, og han ga gaver til menigheten. Disse gavene apostler, profeter, evangelister, hyrder og lærere. Hver generasjon trenger disse tjenestegavene for å vokse til modenhet i Kristus. Her er første del av Noralv Askelands introduksjon om tjenestegaver.