Norleif Askeland

Norleif Askeland er gift med Bente, og bor på Sotra. De har tre voksne barn. Norleif underviser ved Bergen Bibelskole, og har tidligere både vært bonde, tømmerhogger og saueklipper. En gang satt Norleif noe ubekvem på VIP-tribunen på et moteshow, og ba til Gud om å ikke bli fanget av kameralinsene.
Lederskap i menigheten: Diakoner

Lederskap i menigheten: Diakoner

Diakon er et merkelig ord som til tross for sin enkle betydning, ikke forklarer seg selv. Selve ordet betyr tjener og finnes nesten bare brukt i Det nye testamentet og i kirkesammenheng. Hvorfor det ikke konsekvent blir oversatt med tjener, kan muligens være fordi diakonrollen skiller seg litt fra det å tjene generelt i menigheten.