Amputasjon avlyst – foten ble helbredet

På et kjøpesenter kom Ingrid i prat med noen som skulle amputere foten. Det ble en anledning for Guds inngripen.

Les mer