Omfavn paradoksene i Bibelen

Tror du på Guds allmakt? Og på menneskets frie vilje? Bibelen inneholder mange slike paradokser. Heldigvis trenger vi ikke å velge bort sannheter for å få troen til å gå i hop. Tilliten til en stor Gud gjør at vi kan leve godt med ubesvarte spørsmål.   For en stund siden var jeg på et todagers seminar om helbredelse. Innledningen til seminaret gikk omtrent slik: «Bibelen budskap om helbredelse er lett å forstå. Mange mennesker gjør Gud mystisk og Bibelen ulogisk. Disse to dagene skal jeg vise dere hvor enkelt og forståelig Bibelens budskap om helbredelse er slik alle...

Les mer