Bibelen – en eneste stor regelbok?

Arne_Olav_Roe_portrettbilde

Flere ganger har jeg fått spørsmål rundt områder av livet mitt som ser annerledes ut enn livet til ikke-kristne. Mange har virket overraskende opptatt av hva jeg som kristen har lov eller ikke lov til, ifølge Bibelen, som om den ikke er noe mer enn en eneste stor regelbok. Men Bibelen er mye mer enn en liste med regler.

I denne teksten vil jeg fokusere på noe av det mest sentrale og fantastiske med hva Bibelen er, men først vil jeg dele en erfaring jeg gjorde meg for omtrent et halvt år siden.

Lytt til Alvorspraten: #71 – De syv dødssyndene: LATSKAP og husarbeid (Kjartan, Jon og Miriam)

Ord i rette tid

Hvis du er som meg, så har du sikkert på et eller annet tidspunkt letet etter bibelvers som passer inn i din situasjon. Noe som kan gi glede, håp, tro og forventning i akkurat den situasjonen du står i.

Deler av fjorårets høst var preget av bekymringer og tankekjør. Som vanlig satt jeg meg ned på leting etter bibelvers som kunne blåse meg av banen og fri meg ut fra mitt eget mentale surr. Til min frustrasjon fant jeg ingenting som jeg følte at passet helt inn. Jeg fortsatte likevel å lese det jeg i øyeblikket anså som irrelevant bibelvers. Det gav meg en veldig viktig erfaring.

Det jeg leste hadde lite med min konkrete situasjon å gjøre, men likevel opplevde jeg å få klarhet i tankene…

Etter noen minutter fikk jeg en sterk erfaring av Guds nærvær. Jeg kunne kjenne ordet skape glede, tro og forventning i meg. Det jeg leste hadde lite med min konkrete situasjon å gjøre, men likevel opplevde jeg å få klarhet i tankene, tro og glede til hjertet. Hvordan er det mulig? Fordi Guds ord er et levende ord, og et møte med ordet er et møte med Jesus.

For Guds ord er levende og virkekraftig og skarpere enn noe tveegget sverd. Det trenger igjennom til det kløver sjel og ånd, marg og ben, og dømmer hjertets tanker og planer. (Hebr 4,12).

Tolker vår tilværelse

Selv om Bibelen beskriver loven og synden, er den likevel ikke bare en regelbok. Hensikten med loven er å hjelpe oss å innse realitetene om hvordan vi er. Det kaster lys over hvorfor verden ikke er så bra som den kunne vært, og den lar ikke noen av oss unnslippe ansvaret for at det blir slik.

Gud gir oss tydelig og klar tale om synd. Uten åpenbaring om synd, er det helt umulig å se behovet for frelse. Er vi uvitende om vår status som syndere fremfor Gud, er vi også uvitende om vårt behov for Jesus for å bli frelst.

Hensikten med loven er å hjelpe oss å innse realitetene om hvordan vi er.

Det at synd skilte oss fra Gud er grunnlaget for å forstå det verket Jesus gjorde på korset. Han ofret sitt liv slik at vi kunne forsones med Gud, ta imot hans nåde og tilgivelse og det evige liv. Guds ord er likevel mer enn det.

Ordet er levende i dag

I begynnelsen var Ordet, Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Alt er blitt til ved ham, uten ham er ikke noe blitt til. Det som ble til i ham, var liv, og livet ble menneskenes lys. Lyset skinner i mørket, og mørket har ikke overvunnet det. (Joh 1,1-4)

Jesus ble ikke skapt da han ble formet i Maria sitt morsliv. Han har vært helt fra begynnelsen. Han omtales i Johannesevangeliet som selve Ordet. Ordet som var der under skapelsen og som satte ting i bevegelse da det ble talt.

Les også: Må kristne ledere ha teologisk utdanning? (Terje Dahle)

Guds ord er ikke vagt. Det betyr ikke at Gud alltid taler med en høy røst, men heller at Guds ord, om det så skulle tales med den svakeste røst, både skaper og setter ting i bevegelse. Verden, og alt i, og rundt den, ble skapt gjennom Ordet. Gud sa «la det bli lys» og det ble slik. Når Jesus selv omtales som Ordet, er det lettere å forstå hvorfor Guds ord kalles det levende ordet: fordi et møte med ordet er et møte med Jesus.

Ordet ble kjøtt og tok bolig iblant oss, og vi så Hans herlighet, den herlighet som Den enbårne har fra sin Far, full av nåde og sannhet. (Joh 1,14)

Alt handler om Jesus

Hele Skriften, alt fra Første Mosebok til Johannes’ åpenbaring, handler om Jesus.

Dagen etter ville Jesus dra til Galilea, og Han fant Filip og sa til ham; «Følg meg!»… Filip fant Natanael og sa til ham,: «Vi har funnet Han som Moses skrev om i loven, og som også profetene har skrevet om, Jesus fra Nasaret, Josefs sønn» (Joh 1,43-45).

I Guds ord møter jeg Jesus som i seg selv har alt jeg noen gang har trengt, trenger og kommer til å trenge i fremtiden.

Bibelen er først og fremst for at vi skal få lære å kjenne Gud og få åpenbaring om hvem han er, og hans suverene frelsesplan for både oss og verden, slik at vi kan ta del i frelsen og ha fellesskap med Gud både her på jorden og inn i evigheten. Gud har åpenbart for oss hvem Jesus er slik at vi, i Ham, finner den eneste veien til fellesskap med Gud, den objektive sannheten og det ekte livet.

Jesus sier: Jeg er veien, sannheten og livet, ingen kommer til Faderen uten ved meg. (Joh 14,6) .

I Guds ord møter jeg Jesus som i seg selv har alt jeg noen gang har trengt, trenger og kommer til å trenge i fremtiden. Om det er visdom, trøst, glede, håp, fred, nåde, så er det å finne i ordet. Ikke bare fordi det er oppmuntrende å lese fine ord, men fordi forfatteren selv kommer til oss gjennom sitt ord.

Mer om bibelbruk og bibelsyn: Sennep-podden #86 – Hodedekke – hvordan forstå og anvende 1 Kor 11? – Med Astrid Elin Lønning og Per Arne Gjerde (Siri Schnell Juvik)

Slik ordet skapte og satte ting i bevegelse da det ble talt ved skapelsen, skaper ordet i dag også fordi det er Gud som taler, og hans ord er levende og virkekraftig. Dermed kan jeg lese helt «irrelevante» bibelvers og kjenne meg oppløftet, fordi Jesus kommer meg nær i sitt ord.

Innrett dere ikke etter den nåværende verden, men la dere forvandle ved at sinnet fornyes, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje: det gode, det som er til glede for Gud, det fullkomne. (Rom 12,2)

Det er Guds godhet som driver meg til omvendelse (Rom 2,2), den godhet jeg får møte i Jesus, det levende ordet. Det er han som virker i meg til å ville og gjøre etter hans gode vilje (Fil 2,13). Det er relasjonen til han som skaper forandring i livet mitt.

Derfor sier jeg deg: Hennes mange synder er tilgitt, derfor har hun vist stor kjærlighet. Men den som får lite tilgitt, elsker lite. (Luk 7,47)

Før var jeg en synder, nå er jeg en rettferdig. Ikke på grunn av mitt eget verk, men på grunn av Guds gave. Jeg vil ikke lenger leve selv, men la Kristus leve i meg (Gal 2,20).

Gi akt på Guds ord, la de ikke vike fra dine øyne, for de er liv for alle som finner de. (Ord 4,22).

Slik ordet skapte og satte ting i bevegelse da det ble talt ved skapelsen, skaper ordet i dag også fordi det er Gud som taler.