Jeg vet ikke om du har det samme bildet av Jesus som jeg har, men kanskje ser du også for deg en mild, upåvirket og rolig vismann. Jeg tar meg selv i å forestille meg en fyr som helt naturlig og uanstrengt hadde livet på stell. At Jesus hele tiden levde i fullstendig balanse med seg selv og andre.

Det er lett å tenke at hvis jeg bare hadde vært mer som Jesus, hadde livet vært enklere. Da hadde jeg vært en ”bedre” kristen. Jeg hadde ikke latt meg stresse av omstendighetene mine. Jeg hadde ikke blitt lei og motløs. Jeg hadde møtt alt livet har å by på med en fullstendig ro, og hadde alltid hatt 100 prosent fokus på å tjene Gud, sånn som Jesus.

Jesus levde et liv i kjøtt og blod, akkurat som meg og deg.

Faktum er at Bibelen beskriver Jesus som sann Gud, men også som et sant menneske. Jesus levde et liv i kjøtt og blod, akkurat som meg og deg. Uansett hva du tenker at du går gjennom i 2018, som Jesus aldri trengte å hanskes med for to tusen år siden, så levde han likevel et helt menneskeliv, men alt det innebærer – uten at det hindret hans fokus på Gud.

Jesus var travel, og Jesus hvilte

Jesus var absolutt på farten. Han reiste store deler av tiden til nye byer og møtte nye mennesker. En ordentlig jetsetter. Likevel virker det aldri som om han lot travelheten ta overhånd. Han lot seg heller ikke bli et offer for sin fulle kalender. Jesus tok seg tid til å hvile når han trengte det, både alene og sammen med andre (Mark 6,31-32, Joh 4,6b). Han hadde også helt vanlige menneskelige behov, som søvn (Matt 8,23-24) og mat (Matt 21,18), som han måtte ta hensyn til, akkurat som deg og meg.

Jesus oppsøkte venner, og Jesus tok seg tid til å være alene

Jesus modellerer viktigheten av vennskap og fellesskap. Å ha nære venner er nødvendig for et helt og sunt liv. Jesu omgangskrets var nok stor, og likevel ser vi i Bibelen at han hadde en nærmere sirkel med venner som han var spesielt glad i (Joh 11,3.5). Men Jesus viser oss også viktigheten av å kunne trekke seg tilbake og være alene (Matt 14,23, Mark 1,35)

Jesus hadde et varierende følelsesliv

Den milde Jesus vi ofte ser på malerier er ikke alltid å finne i Bibelen. Blant annet kan vi lese at Jesus ble sint – og da ble han ordentlig sint (Matt 21,12-13, Joh 2,14-17). Jesus ble opprørt (Joh 11,33). Jesus følte på sorg og tap – så sterkt at han gråt (Joh 11,35). Han opplevde frykt og dødsangst (Mark 14,33b-34). Jesus hadde et følelsesliv han måtte håndtere på samme måte som oss.

Jesus viste omsorg, men valgte også vekk menneskelige behov rundt seg

Jesus brukte mye tid på mennesker (Matt 11,15b). Samtidig var det ikke alle som fikk hans hjelp. Blant annet kan man lese om de syke ved Betesda, hvor Jesus bare helbreder én mann av de mange syke som var der (Joh 5,1-9). Flere steder i Bibelen beskrives det hvordan Jesu’ omsorg for mennesker han møtte drev ham til handling (Matt 9,36, Mark 1,40). Andre ganger nærmest flykter Jesus fra menneskemengder som ville ha fatt i ham (Matt 8,18, Joh 6,15, Luk 4,42-43). Det er ingen tvil om at Jesus elsket mennesker, og at han var en tjener. Det er vi også kalt til å være. Men Jesus viser oss at det å la seg styre blindt av andre menneskers behov ikke nødvendigvis er veien å gå.

Jesus visste hvor viktig det var å sette av tid til både seg selv, andre, og ikke minst Gud.

Jesus var like avhengig av tid med Gud som vi er

Det er lett å tenke seg at fordi Jesus var Guds sønn hadde han ekstra god ”forbindelse” med Far. Men Bibelen viser oss at Jesus aktivt prioriterte å søke Gud alene, i stillhet (Matt 14,23, Mark 1,35, Luk 5,16, Luk 6,12). Han måtte søke Den hellige ånds kraft, på samme måte som oss, for å hele tiden være ledet av Den hellige ånds stemme (Luk 4,1a, Luk 4,14, Luk 5,17b).

Jesus viser oss at et menneskelig liv, med stress, travelhet og følelser som svinger, er helt forenelig med et liv fylt av Guds ånd.

Bibelen viser oss at Jesus også hadde en travel hverdag han måtte hanskes med, som kunne være både krevende og utfordrende. Han møtte oppturer og nedturer, ytre press og indre kamp. Han vet hva det vil si å være sliten, å ha følelser som raser på innsiden, å ha en stappfull ukeplan, og å likevel måtte prioritere rett. Jesus visste hvor viktig det var å sette av tid til både seg selv, andre, og ikke minst Gud.

Jesu liv er både en oppmuntring og en utfordring til oss. En oppmuntring, fordi Jesus viser oss at et menneskelig liv, med stress, travelhet og følelser som svinger, er helt forenelig med et liv fylt av Guds ånd. Men hans eksempel er også en utfordring; Jesus viser oss at vi ikke trenger å være et offer for alle disse tingene. Jesus levde et menneskelig liv, med alt det innebærer. Derfor kan du og jeg gjøre det samme, uten å gi opp i møte med travle hverdager, emosjonelle svingninger og slitenhet.