Jesus visste hvor viktig det var å sette av tid til både seg selv, andre, og ikke minst Gud.

Jesus visste hvor viktig det var å sette av tid til både seg selv, andre, og ikke minst Gud.