«Vi skal møte folk i øyehøyde, også når de ligger nede.»
– Dag Inge Ulstein –

Hvordan kan troen vår utgjøre en forskjell i møte med arbeide for å skape en bedre verden? Og hvilken betydning har norsk misjon og hjelpearbeid hatt? Og hvordan har Covid-19 rammet fattige land? 

Disse spørsmålene danner grunnlaget for denne samtalen med utviklingsminister Dag Inge Ulstein. Håvard Kjøllesdal gjorde dette intervjuet i juni 2020 i forbindelse med streamingkonferansen Lys og Salt Online, arrangert av Kristent Nettverk, som også står bak Sennep.net.

Intervjuet er også publisert på YouTube her: https://youtu.be/F6rlUYBkn54

Alle sendinger og seminarer fra Lys og Salt Online finner du på www.lysogsalt.no.