Har du tenkt på hvordan Gud har gitt oss et liv med så utrolig mange rike dimensjoner? Hver enkelt av oss er skapt forskjellig og med unike evner og forutsetninger.

Vi har kropper vi kan bruke til fysisk arbeid, lek, dans og å vise omsorg. Vi har en tankeevne som vi kan bruke til kreativitet, logisk tenking og å ha et rikt følelsesliv. Vi har nære relasjoner til andre mennesker gjennom familier og vennskap – og en medfølgende evne til å bli glad i hverandre. Vi har fått naturen til både å gi oss mat og til å nyte!

 Talentene er ulikt fordelt. Men alle får noe.

Tanken på hvordan Gud har velsignet oss med alt dette gjør meg veldig takknemlig. Alt som virkelig har betydning har vi fått fra Gud – tidenes mest generøse giver. Han er Skaperen og den som har laget alle ting, og derfor tilhører alle ting han. Vi mennesker kan ikke styre våre forutsetninger, hvor vi kommer fra eller hvem vi er, men vi dumper bare intetanende inn i livet. Alt vi kan er å være takknemlig, og å forvalte det vi har fått av Gud!

Les også: Bruk tiden godt (Norleif Askeland)

Jesus snakker mye om hvordan vi forvalter penger og evner i Bibelen, altså hvordan vi bruker alt det vi har på oss selv og folk rundt oss. I en lignelsene forteller han om en rik mann som ber de tre tjenerne sine om å passe på talentene sine mens han er utenlands (Matt 25,14-30). Akkurat som evner og rikdom hos oss mennesker, er talentene til tjenerne i lignelsen ulikt fordelt. Men alle får noe. De to tjenerne som forvaltet talentene sine godt fikk skryt og ble kalt gode tjenere. Mens den siste tjeneren, som ikke utnyttet de verdiene han hadde fått til disposisjon, ble kalt en dårlig og lat tjener.

Bruk det du har til Guds ære - sitatbilde2

Likevel handler ikke forvaltning om å tjene mest mulig penger eller å bli en vellykket forretningsmann. Det lærer vi tydelig i en annen av Jesus sine lignelser – lignelsen om den rike bonden (Luk 12,13-21). Han brukte hele livet til å samle seg større og større rikdom før han til slutt døde uten å oppnå noe. Et annet sted sier Jesus:

Dere skal ikke samle skatter på jorden, hvor møll og mark ødelegger, og hvor tyver bryter inn og stjeler. Men dere skal samle skatter i himmelen, der verken møll eller mark ødelegger og tyver ikke bryter inn og stjeler. For der skatten din er, vil også hjertet ditt være. (Matt 6,18)

Det er en klar sammenheng mellom det å forvalte evnene våre og det å forvalte de materielle verdiene Gud har gitt oss. God forvaltning er å bruke alt det vi har – både av penger, tid og evner – for Gud på en slik måte at vi samler skatter i himmelen. Det handler ikke om å eie mye, men å gi det vi har til Gud, akkurat som gutten som gav nistepakka si til Jesus (Joh 6,9). Da er fokuset vårt på hva Gud ønsker seg, at Guds rike skal komme og at Hans vilje skal skje på jorden som i himmelen.

Vi hører ofte at vi nærmest fortjener alt vi har klart å skaffe oss.

Å leve på denne måten står i sterk kontrast til mange holdninger i dagens samfunn. Vi hører ofte at vi nærmest fortjener alt vi har klart å skaffe oss, og at det er uproblematisk å bruke mange penger på seg selv uten å prøve å skjule det. Særlig blir vi utfordret av markedskreftene som vi ha oss til å tro at vi blir bedre likt og får mer respekt hvis vi går med dyrere klær, biler eller elektronikk.

Les også: Å elske er å gi (Norleif Askeland)

I boka “Veier til glede” setter Richard Foster opp tre grunnholdninger for å tenke rett om det vi eier.

  • Vi må ta imot alt vi eier som en gave fra Gud, og forstå at ingenting av det vi har egentlig tilhører oss. Vi bare disponerer det Gud har gitt oss for en kort stund.
  • Vi må forstå at Gud vil forsørge oss. Det betyr ikke at vi slipper å ta ansvar for vårt eget liv, men at vi må lære å stole på at Gud vil sørge for det vi trenger, slik Jesus lærer oss i Bergprekenen (Matt 6,25-34).
  • Vi lar det vi eier være til disposisjon for andre, og at vi deler villig av det vi har fått.

Å leve på denne måten er nøkkelen til å ikke la seg bekymre for hvordan fremtiden vil bli, og til å leve et generøst liv i dag der vi villig gir til de som trenger oss. Tenk om vi i stedet for å bruke penger på en dyr frisør eller en ekstra klokke som vi egentlig ikke trenger, heller kunne velge å investere enda mer i noe som utvikler seg til noe godt for andre mennesker. For eksempel et barnehjem i Kenya, støtte til underernærte barn i Jemen, eller oversetting av Bibelen til et nytt språk.

Vi kan omvende oss fra kjærligheten til penger og fra kappløpet om å bli anerkjent.

Jesus er veldig tydelig når han lærer oss om være en etterfølger av Han: “Slik er det altså: Ingen av dere kan være min disippel uten å gi avkall på alt han eier. “ (Luk 14,33). Videre nevnes det i Apostlenes Gjerninger 2,45 at de første kristne “solgte eiendommene sine og det de ellers eide, og delte ut til alle etter som hver enkelt trengte det.”

Dette både utfordrer meg og inspirerer meg stort i hvordan vi kan leve som helhjertede disipler av Jesus. Vi kan omvende oss fra kjærligheten til penger og fra kappløpet om å bli anerkjent. Vi kan heller sette alt inn på å tjene Han som er Kjærlighet – Han som har gitt oss alt. Da lever vi raust med alt vi eier, og gir til de som trenger det. Og vi forvalter både penger og evner for at Guds vilje skal skje og Guds rike skal komme på jorden som i himmelen!

Jeg er veldig motivert av det å være en forvalter. Tenk at Gud som har skapt alle ting, har gitt alt til oss mennesker for at vi skal styre og forvalte alle hans gaver!