All frihet handler i bunn og grunn om å gjøre det Gud ønsker vi skal gjøre. Det er det vi får tid og krefter fra ham til å gjøre.

Vi har alle fått like mye tid. Hvert døgn har 24 timer. Vi har fått natten til å hvile og dagen til å være aktive. Det individuelle søvnbehovet varierer litt og arbeidsdagen krever oss ulikt. Utenom søvn og jobb, har vi i snitt 7-11 timer igjen som må prioriteres i og forvaltes på en god måte. Kreftene og tiden må disponeres godt.

Bibelen lærer oss at tiden er dyrebar.

Noen livsfaser er mer krevende enn andre, både tidsmessig og hva krefter angår. Felles for oss alle er ansvarligheten vi har for våre egne liv – uten sammenligning med andre. Ettersom vi blir eldre oppdager vi også at livet er kort. I lys av Guds vilje er det faktisk mulig å sløse bort et helt liv. Det gjøres på samme måte som man sløser bort en helt vanlig dag.

Les også: Motivert av evige vennskap (Norleif Askeland)

Bibelen lærer oss at tiden er dyrebar. Derfor må vi leve klokt, og bruke den i samsvar med Herrens vilje (Ef 5,15-17). Da må vi også forstå hva Gud vil (Fil 1,9-10). Å leve i Guds vilje utelukker ikke vanlige aktiviteter, interesser, hobbyer og hvile. Men det betyr først og fremst at vi er bevisst på hva Gud har kalt oss til, og at vi lever til ære for Gud i alt vi gjør. Bibelen tillegger måten vi bruker både tiden og pengene våre evighetsperspektiv, med fokus på å vinne mennesker for Gud (Kol 4,5-6).

Bruk tiden godt - sitatbilde

Mange opplever at alle kravene til det å være foreldre spiser tiden deres opp. Jobben krever mer enn de selv føler de har krefter til. Barna skal kjøres hit og dit på aktiviteter. Sier de først ja til en ting, dukker det tre nye ting opp i kjølvannet. Når søndagen kommer er de så utslitt at de ofte verken kjenner overskudd til gudstjeneste eller fellesskap.

Gud skapte meg til å være meg.

For andre oppleves dette helt motsatt. De ser alt dette som en fantastisk mulighet til å treffe nye mennesker, bygge relasjoner og vennskap der de deler vitnesbyrdet om Jesus. Mennesker finner frelse nettopp fordi noen fant Guds nåde i måten å forvalte tiden sin på i samsvar med kallet. Aktiviteter forbruker noens tid, men blir brukt med bevissthet av andre i samsvar med noe de opplever er Guds vilje. Heller ikke her må vi sammenligne oss med hverandre, men ha tro for den situasjonen vi selv er i. All frihet handler i bunn og grunn om å gjøre det Gud ønsker vi skal gjøre. Og det er det vi får krefter fra ham til å gjøre.

Les også: Penger – brukes eller forvaltes (Norleif Askeland)

Da jeg i slutten av 20-årene etterhvert kom inn i et levende menighetsfellesskap, visste jeg at jeg hadde veldig mye å lære av andre. Jeg ønsket å være lærevillig, men oppdaget etterhvert at det ikke er det samme som å bli lik alle andre. Gud skapte meg til å være meg. Min frihet er å tjene Gud med mine gaver uavhengig av hva andre holder på med. Men det er den samme givende Gud som også investerer gjennom mine søsken på andre måter. Vi kan alle la tiden vår være et raust såkorn i tjeneste for Guds rike uten å bære den samme uniformen, samtidig som vi er gitt til hverandre i ubrytelige bånd av kjærlighet og troskap.

Vi skal alle gjøre regnskap for vårt forvalterskap.

Jeg ønsker å være et godt eksempel for andre i min tidsdisponering, uten å gjøre min tidsbruk til andres krav der de ikke har tro. Jeg liker å være forskjellig, og samtidig oppmuntre andre til frihet i deres egen forskjellighet der de har tro.

Les også: Hva sier Bibelen om penger? (Terje Dahle)

Vi skal alle gjøre regnskap for vårt forvalterskap. Derfor ønsker Jesus å finne oss i arbeid når han kommer. “Vær våkne”, er oppfordringen han gir oss. Tiden er dyrebar. Tiden er kort. Tiden skal brukes, ikke bare forsvinne bak oss i et verdiløst og uproduktivt hull.