Gud er allerede fornøyd, men samtidig ønsker han stadig å komme dypere i relasjonen med deg og meg!

Gud er allerede fornøyd, men samtidig ønsker han stadig å komme dypere i relasjonen med deg og meg!